Pozostałe publikacje

 • Wstyd u dziecka w wieku przedszkolnym

  Wstyd u dziecka w wieku przedszkolnym

  Wstyd jest jedną z emocji, które są odpowiedzialne za relacje, jakie łączą nas ze światem zewnętrznym. Regulują i nadają im określone znaczenie.

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

  Jedną z metod terapeutycznych o szerokich możliwościach zastosowania w pracy z dziećmi jest Metoda Ruchu Rozwijającego opracowana przez Weronikę Sherborne. Jest to metoda niewerbalna, uaktywniająca język ciała i ruchu.          

 • Wprowadzenie dzieci w świat pisma

  Wprowadzenie dzieci w świat pisma

  Od najwcześniejszych lat swego życia małe dzieci w czasie poznawania otaczającego je świata napotykają słowo drukowane, które je zaciekawia tak samo, jak wszystkie inne rzeczy z jego najbliższego otoczenia. Wiek przedszkolny jest okresem uczenia się okazjonalnego.

 • Dlaczego warto czytać wiersze Tuwima?

  Dlaczego warto czytać wiersze Tuwima?

  Odpowiedź jest równie prosta, co banalna: bo jego wiersze, ciepłe, wesołe, pogodne, zaopatrzone w dyskretną dozę dydaktyzmu, są alternatywą dla zalewających nas zewsząd masowych produkcji pseudo-dydaktycznych bajek.

 • Gry i zabawy dydaktyczne kształtujące umiejętność klasyfikowania u dzieci

  Gry i zabawy dydaktyczne kształtujące umiejętność klasyfikowania u dzieci

  W polskiej tradycji pedagogicznej grę traktuje się jako swoistą odmianę zabaw. Grę jako wyodrębnioną grupę zabaw prowadzi się według określonych zasad postępowania i reguł. Zabawę można określić jako działanie wykonywane dla własnej przyjemności, oparte na udziale wyobraźni tworzącej nową rzeczywistość, ma ona charakter twórczy i prowadzi do samodzielnego poznawania i przekształcania rzeczywistości.

 • Telewizja w życiu dziecka przedszkolnego

  Telewizja w życiu dziecka przedszkolnego

  Nowe media, nowe technologie multimedialne, korzystanie z nich  przez dziecko, „przebywanie” w świecie mediów prowadzi do nowej jakości życia dziecka. Ważne więc wydaje się spojrzenie na miejsce dziecka w świecie mediów, a głównie na to, co dziecko robi z mediami, co wybiera, jak korzysta, jakie czerpie z mediów korzyści, doświadczenie, przeżycia, jaki wyraża stosunek do siebie i świata, jaki buduje obraz świata współczesnego i przyszłego.

 • Przedszkola w Polsce i w Europie - historia i zadania

  Przedszkola w Polsce i w Europie - historia i zadania

  Termin przedszkole pojawił się po raz pierwszy w Polsce na tzw. Sejmie nauczycielskim w 1919 roku. Powołano wówczas sekcję wychowawczyń przedszkoli. Nazwę przedszkole wprowadzono w Ustawie o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 roku, ustalono także jego miejsce w ówczesnym systemie szkolnictwa.  

 • Edukacja zdrowotna w przedszkolu

  Edukacja zdrowotna w przedszkolu

  Wzbogacanie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia, oraz nabywanie umiejętności dbania o zdrowie to podstawa edukacji zdrowotnej dziecka w przedszkolu.

 • Przez zabawę do Unii Europejskiej

  Przez zabawę do Unii Europejskiej

  "Wszystko, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat." R. Fulghum