Światowy Dzień

Wszystkie scenariusze
Światowe Dni są okazją do świadomego uczestnictwa w obchodach i działaniach na rzecz różnych ważnych spraw globalnych. Współuczestniczenie w takich wydarzeniach może rozwijać w przedszkolakach poczucie odpowiedzialności, empatię oraz świadomość istotnych problemów społecznych. Oto zbiór scenariuszy zajęć, które pomogą przedszkolakom zrozumieć znaczenie Światowych Dni i zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa w ważnych inicjatywach.
Wyszukaj scenariusz