Zdrowie

  • Znaczenie zabawy i zabawek w rozwoju dziecka

    Znaczenie zabawy i zabawek w rozwoju dziecka

    Zabawa będąca przejawem aktywności dziecka ma charakter złożony: składa się na nią wiele różnorodnych czynności i działań, uważana jest za jeden z głównych rodzajów działalności człowieka, odgrywających istotną rolę w różnych okresach jego życia, a przede wszystkim w dzieciństwie.