Aktywne słuchanie - scenariusz w grupie 5,6-latków

Aktywne słuchanie - scenariusz w grupie 5,6-latków
5.0
1 ocena
Oceń

Scenariusz zajęć dotyczący aktywnego słuchania. Zajęcia można poprowadzić w grupie 5-6latków

Cele:

  • poznawanie i ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania, uświadomienie uczniom zniekształcania informacji przekazywane przez kolejnych nadawców.

Metody i formy pracy:

burza mózgów, aktywizująca, praca w grupach, praca w
parach.

Pomoce:

tablica, kreda, kartki papieru, trzy duże kartony, długopisy, flamastry.

Czas zajęć:

45 minut.

Grupa:

5-, 6-latki.

Przebieg zajęć:

Ćwiczenie 1. Wychowawca dzieli dzieci na trzy grupy. Każda z nich ma za zadanie odpowiedzieć
na następujące pytania zapisane na tablicy:
- Pomyśl o osobie, która kogoś słucha? Wyobraź ją sobie.
- Jakie jej zachowania świadczą o tym, że jest dobrym słuchaczem?
- Kiedy jest Ci trudno kogoś słuchać?
Na podstawie zapisanych na kartce odpowiedzi na powyższe pytania, wszystkie grupy wypowiadają się na temat pożądanych i niepożądanych zachowań podczas słuchania. Nauczyciel zapisuje propozycje na dużym kartonie i wiesza w widocznym miejscu.

Ćwiczenie 2. Nauczyciel dzieli grupę na pary. Dzieci w parach rozpoczynają rozmowę na dany temat, np. „Gdybym był nauczycielem tego przedszkola, to ...”. Urozmaiceniem tego ćwiczenia może być odgrywanie scenek w parach plus obserwator, który wskaże elementy,
świadczące o aktywnym słuchaniu. Oto przykład takiej scenki: jedziesz z kolegą rowerem, kolega jedzie bardzo szybko, nie zważa na niebezpieczeństwo. Rozpoczynasz rozmowę z kierowcą.

Ćwiczenie 3.
Wychowawca prosi chętne dziecko o opuszczenie sali, dzieci siedzą w kręgu, następnie nauczyciel czyta dzieciom krótkie opowiadanie. Po przeczytaniu prosi ucznia do sali, po kolei dzieci przedstawiają opowiadanie. Na koniec nauczyciel czyta
jeszcze raz opowiadanie i wspólnie rozmawiają na temat aktywnego słuchania. Na koniec dokonujemy podsumowania ćwiczenia przez zadanie dzieciom pytań typu:
- Czy trudno być dobrym słuchaczem?
- Jak można poprawić umiejętność słuchania?
- Co Ci się podobało w tym ćwiczeniu?

- Co okazało się trudne, a co łatwe?


Podsumowanie zajęć:

Każde dziecko wypowiada się czy podobały mu się zajęcia

Opracowała:

Marta Jaskólska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi