Andrzejki w naszym przedszkolu - scenariusz zajęć dydaktycznych

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Andrzejki w naszym przedszkolu - scenariusz zajęć dydaktycznych
3.2
6 ocen
Oceń
{

Andrzejki w naszym przedszkolu. Wróżby i zabawy związane z ta uroczystością.

Andrzejki w naszym przedszkolu. Wróżby i zabawy związane z ta uroczystością.


Czas:

 • 3 godziny

Cele ogólne:

 • Przypomnienie i utrwalenie polskiej tradycji i obyczajowości związanej z andrzejkami.
 • Udział wszystkich uczniów we wróżbach andrzejkowych.
 • Aktywne i wesołe spędzenie czasu w szkole.
 • Wdrażanie do kultywowania obrzędów i tradycji ludowych.

Cele szczegółowe – uczeń powinien

 • Znać zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw andrzejkowych.
 • Zapoznać się z tradycjami i obrzędami ludowymi związanymi z andrzejkami.
 • Rozumieć znaczenie wróżb.
 • Umieć przygotować str. na konkurs przebierańców.
 • Znać zasady kulturalnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.
 • Przeżywać radość i satysfakcję z uczestnictwa w zabawach i wróżbach integrujących grupę.
 • Umieć bawić się podczas dyskoteki szkolnej.

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa

Metody pracy:

 • aktywizujące
 • ćwiczenia
 • ruchowe

Środki dydaktyczne:

 • talerze, różaniec, obrączka, kamyk, piórko, kule na kartki z imionami, kości do gry, nitka, serduszko z imionami, ziarnko pieprzu, sprzęt potrzebny do włączania muzyki podczas dyskoteki.

 

Przebieg


1. Wróżby. Uczniowie prowadzą wróżby dla innych dzieci. Wszystkie zabawy prowadzone są w jednym czasie. Przykładowe wróżby:

 • Wróżba: „Szpilki prawdy”. Potrzebne jest 7 lub 13 szpilek. Włóż je do kubka, potrząśnij i wysyp na stół przykryty obrusem. Następnie odczytaj, jakie litery zostały utworzone przez rozsypane szpilki.

 

 • Wróżba: „Wróżenie przyszłości z kart”. Potasuj karty od 6 do Asa. Następnie poproś osobę, której wróżysz o rozłożenie kart lewą ręką do siebie na trzy kupki. Zbierz wszystkie karty, rozłóż na stole, i poproś o wybranie jednej z nich. Teraz możesz rozpocząć interpretację.

 

 • Wróżba: „Kości”. Na podłodze lub stole zakreślamy białą kredą krąg. Rzucamy trzema kośćmi do gry lewą ręką na środku koła. Należy zachować przy tym milczenie. Sumujemy wyrzucone oczka, nie biorąc pod uwagę tych kości, które wytoczyły się poza „zaczarowany” krąg.

 

 • Wróżba z wykorzystaniem trzech talerzy. Pod talerzami leżą: obrączka, listek, różaniec. Nauczyciel za każdym razem „tasuje” talerze. Wylosowany symbol oznacza: obrączka – rychłe zamążpójście, listek – długotrwałe panieństwo, różaniec – pójście do klasztoru.

 

 • Wróżba z wykorzystaniem pięciu talerzy. Pod talerzami znajdują się: cukierek, piórko, ziarenko pieprzu, muszelka, kamyk. Każdy z rekwizytów ma swoje tajemnicze znaczenie: cukierek – życie słodkie i wesołe, piórko – życie lekkie i przyjemne, ziarenko pieprzu – życie pełne przygód, muszelka – życie na morzu lub w dalekim kraju, kamyk – życie pracowite i pożyteczne,

 

 • Wykorzystanie symboliki cyfr - daty urodzin. Podstawą do wyliczeń jest data urodzenia, ale musi być ona wyrażona tylko jedną cyfrą (należy kolejno sumować cyfry tworzące pełną datę, otrzymana cyfra stanie się podstawą wróżby). Numerologia jest najstarszą wiedzą magiczną; z daty urodzenia można odczytać cechę charakteru (gdy data urodzenia składa się z dwóch cyfr to je sumujemy np. 29 czyli 2+9 = 11 = 1+1 = 2). Podaj mi dzień swojego urodzenia, a ja podam ci po obliczeniach cechy twojego charakteru. Urodziłaś się pod cyfrą…, zatem według naszej wróżby jesteś:

1 ambitny(a) i pewny(a) siebie
2 łagodny(a) i wrażliwy(a)
3 dynamiczny(a)i godny(a) zaufania
4 uparty(a) i sentymentalny(a)
5 pogodny(a) i impulsywny(a)
6 serdeczny(a) i towarzyski(a)
7 romantyczny(a) i trudny(a) we współżyciu
8 zamknięty(a) w sobie i niedoceniany(a)

Twoje uwagi i pomysły

Tagi