Badania "Małych ekologów" scenariusz zajęć

Badania
Oceń

Badania "Małych ekologów".

METODY:
- czynne – samodzielne doświadczenia dzieci, zadania stawiane do wykonania
- słowne - rozmowa, instruktaż,
- oglądowe – pokaz, obserwacja

FORMY PRACY: praca z całą grupą, praca z podziałem na zespoły.

CELE

CELE OGÓLNE:
- dostrzeżenie rodzajów odpadów i sposobu ich wykorzystania 
- zdobywanie informacji na temat ochrony przyrody i recyklingu odpadów
- dostrzeżenie prostych sposobów wykorzystania  nieużytków makulatury
- dostrzeżenie przydatności środowiska przyrodniczego dla człowieka i innych organizmów żywych

CELE OPERACYJNE:
Dzieci:

- potrafią segregować odpady, według
a) materiału z którego zostały wykonane
b) znaczków mówiących o możliwości powtórnego ich wykorzystania
- potrafią dostrzec użyteczność przyrody dla innych organizmów żywych.
- znają sposób wykorzystania makulatury i wykonania papieru czerpanego
- potrafią wykorzystać masę papierową do wykonania prostych dekoracji
-  potrafią czytać wyrazy  ze zrozumieniem ich sensu.

POMOCE DYDAKTYCZNE: śmieci: makulatura, odpady szklane, plastikowe, organiczne, toksyczne; pojemniki z wodą, ziemią; pojemniki do segregowania odpadów, sita do wykonania papieru czerpanego, mąka.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Kilka dni/tygodni wcześniej dzieci prowadziły badania nad biodegradacją śmieci – papieru, folii, puszek, odpadów szklanych, odpadów organicznych, odpadów toksycznych (baterie). Badały odpady umieszczając je w skrzynkach z ziemią i w naczyniach z wodą. Badały szkodliwość odpadów podlewając wysianą trawę, wodą z zawartością chemicznych płynów, skorodowanych baterii i czystą wodą.

1. Zabawa „Czarodziejski worek” – rozpoznawanie po dotyku nazw odpadów (puszek, makulatury, plastiku, baterii)

2. Każdy zespół rozpatruje problem zanieczyszczenia ziemi, poprzez zaleganie odpadów. Dzieci segregują odpady według materiału, z którego zostały wykonane, umieszczając je w odpowiednich pojemnikach. W oparciu o wcześniejsze badania i obserwacje, próbują odpowiedzieć na pytanie: z którymi odpadami przyroda upora się najszybciej? – które z odpadów rozkładają się najszybciej w ziemi i wodzie Na pojemnikach z odpadami umieszczają odpowiednie symbole i kolory mówiące o rodzaju odpadów i możliwości recyklingu. 

3. Szukają odpowiedzi na pytanie: co można zrobić z tymi odpadami?. Na tablicy przyklejają ilustracje przedstawiające wizerunek odpadów np. plastiki, papier itp. Z przygotowanych gazet wycinają te ilustracje, które stanowią odpowiedź na w/w pytanie i naklejają je w odpowiednich miejscach poniżej.

4. Z namoczonego wcześniej papieru przy pomocy nauczyciela (dwie grupy) wykonują papier „czerpany”.

5. Inne dwie grupy wykonują z masy papierowej żaby, ślimaki itp. będące w   konsekwencji dekoracją sali.

6. Podsumowanie i zakończenie zajęcia. Postawienie dzieciom pytania:
- dlaczego należy segregować odpady
- które odpady można wykorzystać do recyklingu i dlaczego
- dlaczego musimy chronić przyrodę

Opracowała: Ewa Kwarcjanyj

Twoje uwagi i pomysły

Tagi