,,Bajka o św. Mikołaju" - scenariusz zajęć zintegrowanych dla 3 latków

,,Bajka o św. Mikołaju
4.0
1 ocena
Oceń

Temat kompleksowy: W oczekiwaniu na Mikołaja
Temat dnia: Bajka o Świętym Mikołaju
Grupa: 3-latki

Podstawa programowa:

    • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie ...4/2
    • ... śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki...4/7
    • klasyfikuje przedmioty według: ...  koloru 4/12
    • uczestniczy w zabawach ruchowych...1/5
    • wyraża swoje rozumienie świata za pomocą impresji plastycznych .4/1


Kompetencje:


    • porozumiewanie się w języku ojczystym(1)
    • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne(3)
    • umiejętność uczenia się(5)
    • świadomość i ekspresja kulturalna(8)


Treści programowe:
    • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela
    • uczestniczenie w zabawach muzyczno -ruchowych rytmicznych,
    • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na kolor
 •  uczestniczenie w zabawach ruchowych orientacyjno – porządkowych,
    • wydzieranie z różnego materiału, naklejanie,
    • porządkowanie sali po skończonej zabawie


Cele operacyjne:


dziecko:
- uczestniczy w zabawach organizowanych prze nauczyciela, próbuje odgrywać swoją rolę w zabawach parateatralnych, odpowiada na pytania, mówi poprawnie pod względem gramatycznym,
- rytmicznie porusza się przy muzyce, ilustruje ją ruchem,
- poprawnie klasyfikuje przedmioty,
- uczestniczy w zabawach ruchowych orientacyjno - porządkowych
- wykonuje pracę plastyczną w zespołach,
- porządkuje salę po zakończeniu zabaw

Metody:
-podające, eksponujące, aktywizujące

Formy pracy:

- z całą grupą, indywidualna, zespołowa

Pomoce:
 - Nagrania muzyczne piosenek o tematyce mikołajkowej:„ Kulig” , „ Jingle Bells”,  „To Mikołaj”,
- kukiełki: Świętego Mikołaja, Aniołków, krasnoludków, choinki, różnych prezentów(lalka, piłka, auto, koń na biegunach), renifery, dom Mikołaja
- Bajka słowno – muzyczna z płyty Miś i Margolcia „Bajka o Świętym Mikołaju”
- szablony prezentów w różnych kolorach
- worek, opaska, różne zabawki
- piórka
- szablony twarzy Mikołaja, klej, papier wycinankowy

Przebieg zajęć:


    1. Zabawa integrująca „Witam dzieci, które…”


Dzieci stoją w kole, nauczycielka przy muzyce „Jingle Bells”, mówi poszczególne zwroty, dzieci, które czuja że słowa są o nich, machają do pani
- witam dzieci, które mają dziś dobry humor
- witam dzieci, które są smutne
- witam dzieci, które mają czerwone bluzeczki
- witam dzieci, które się uśmiechają
- witam dzieci, które mają jasne włoski
- witam dzieci, które mają długie włoski
Itp.


    2. Zabawa dydaktyczna przy utworze słowno – muzycznym „Bajka o Świętym Mikołaju”

* Dzieci słuchają „Bajki o Świętym Mikołaju”, którą ilustruje kukiełkami nauczycielka.
Po zakończonym przedstawieniu nauczycielka pyta dzieci
    • Jakie postacie wystąpiły w przedstawieniu?
    • Co robiły Aniołki?
    • Co robiły krasnoludki?

Twoje uwagi i pomysły

Tagi