Bal jesieni - scenariusz uroczystości przedszkolnej

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Bal jesieni - scenariusz uroczystości przedszkolnej
2.8
6 ocen
Oceń
{

OBSZARY EDUKACYJNE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.


ZADANIA EDUKACYJNE:

 • Tworzenie okazji do komunikowania się w języku werbalnym w zakresie mówienia oraz słuchania.
 • Wzbudzanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozwijanie własnych umiejętności w działalności plastycznej.

 
UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA ZGODNE Z JEGO MOŻLIWOŚCIAMI ROZWOJOWYMI:

 • Śpiewa znane piosenki.
 • Odczuwa radość wspólnej zabawy.
 • Rozwiązuje zagadki słowne.
 • Wypowiada się na podany temat.
 • Zna charakterystyczne cechy jesieni.
 • Wykonuje prace plastyczną na podany temat.
 • Współdziała w grupie.
 • Porusza się w rytmie słyszanej muzyki.


METODY:

 • samodzielnych doświadczeń,
 • swobodne wypowiedzi,
 • objaśnienia,
 • instrukcje,
 • zadań stawianych do wykonania.


FORMY:

 • zbiorowa,
 • praca w grupach,
 • indywidualna.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • sprzęt nagłaśniający, magnetofon, płyty CD, materiał przyrodniczy, kredki, brystol, ilustracje.

 

PRZEBIEG


1. Spotkanie dzieci z dwu grup na sali gimnastycznej.
2. Powitanie dzieci poprzez zaprezentowanie przez Panią Jesień wiersza „Bal jesieni”.
Wiersz:
"Idzie Jesień cicho,
przez jesienny las
i na wszystko rzuca
kolorowy czar.
Idzie jesień szybko
bo już balu czas
dzieci tu czekają
a gość rzuca czar..."
3. Zwrócenie się do dzieci z pytaniem czy gotowe są na bal. (Czy gotowi jesteście na bal… a na ile par?) Wymienianie przez dzieci charakterystycznych cech jesieni.
4. Odnajdywanie przez dzieci ukrytych przez Panią Jesień darów jesieni: 10 jabłek, 20 kasztanów, 10 szarf w jesiennych kolorach. Zgromadzenie darów w jesiennym koszu. Głośne przeliczanie jabłek i szarf.
5. „Jesienne zagadki” – rozwiązywanie zagadek czytanych przez nauczyciela:

 • To łatwa zagadka, tak mi się wydaje. Jaka po lecie pora nastaje? (jesień)
 • To miesiąc smutny taki, bo odleciały już ptaki. I liść ostatni już opadł. Ten miesiąc zwie się… (listopad)
 • Kiedy kolczasta łupinka pęknie, w brązowej skórce jest mu najpiękniej. (kasztan)
 • W lesie go spotkasz i dziwisz się srodze, bo on ma kapelusz, ale gdzie? Na nodze. (grzyb)
 • Choć to „klapsy”, to nie bolą. Ludzie raczej jeść je wolą. Zawsze są smaczne, soczyste, lecz pamiętaj – jedz je czyste! (gruszki)
 • Ma piękne korale, choć nie jest dziewczyną. Spotkasz ją przy drodze, zwą ją… (jarzębina)
 • W twardej skorupce smaczny skarb mieszka. Gdy ją rozłupiesz, znajdziesz… (orzeszka)
 • Mieszka wśród lasu, orzeszki zjada, w dziupli na zimę zapasy składa. (wiewiórka)

6. Jesienna orkiestra: dzieci w grupach na sygnał nauczyciela śpiewają na umówiony sygnał:
I gr – Kum kum
II gr – Szur szur
III gr – Tup tup
IV gr – He He
7. Zabawy ruchowe, tańce jesienne, naśladowanie ruchów Pani jesieni oraz odnajdywanie skarbów w czarodziejskim worku.
8. Interpretacja teatralno-dramowa Pani jesieni utworów „Rzepka” Juliana Tuwima, „Na straganie” Jana Brzechwy oraz „Katar” z udziałem dzieci. Głośna nauka fragmentów utworu.
9. Tańce integracyjne, prezentacja nakryć głowy dzieci z dwu grup.
10. Zakończenie balu przez Panią jesień. Rozdanie kolorowych naklejek dzieciom, balonów oraz dyplomów za uczestnictwo w balu.

Opracowanie i prowadzenie balu: Marzena Staniszewska - Rubacha

Twoje uwagi i pomysły

Tagi