Bezpieczeństwo i zdrowie przedszkolaka

Bezpieczeństwo i zdrowie przedszkolaka

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dla nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami.

Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Działania profilaktyczne przedszkola to:

 • Przybliżenie dzieciom zagrożeń na które może być narażone
 • Nauka odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków
 • Nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach
 • Nauka podejmowania właściwych decyzji


W przedszkolu dziecko powinno dowiedzieć się i nauczyć radzenia sobie w różnych sytuacjach takich jak:

 • prawidłowe zachowanie się na drodze, znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego
 • bezpieczne zabawy ze zwierzętami (posiadać wiadomości o prawidłowym zachowaniu się gdy atakuje zwierzę)
 • prawidłowe zachowanie się w kontakcie z obcym człowiekiem

    
Bezpieczne przedszkole to:

 • Piękne, przestronne sale
 • Bezpieczny plac zabaw
 • Uśmiechnięty personel
 • Pomoc dziecku w każdej sytuacji


Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne. Rola nauczyciela w realizacji tych przedsięwzięć to nie podanie gotowych schematów zachowań, ale uczenie dzieci przewidywania i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Zajęcia i zabawy powinny być realizowane w oparciu o metody aktywizujące myślenie dzieci, np. (zabawy edukacyjne, inscenizacje teatralne,stwarzanie symulowanych sytuacji, wycieczki, spotkania, np. z policjantem, strażakiem,  pielęgniarką, lekarzem).

Nauczyciel w przedszkolu powinien niezmiennie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci. Dlatego też z dziećmi ustala normy postępowania związane z ich  bezpieczeństwem np.

 • Regulamin w sali i pomieszczeniach przedszkolnych
 • Regulamin zachowania się w ogrodzie przedszkolnym
 • Znajomość sytuacji związanych z bezpieczeństwem dziecka i innych


Bardzo ważna w tym zakresie jest współpraca z rodzicami. Dostarczając im odpowiedniej wiedzy możemy liczyć na kontynuację i utrwalenie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Okazją do wymiany spostrzeżeń będą zajęcia otwarte i spotkania szkoleniowe w grupie. Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi - zapewnieniu i poprawieniu bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Dzieci wyposażone w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia będą potrafiły przewidywać i unikać zagrożeń, posiadać wiedzę i umiejętność potrzebną do pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, domu a następnie w szkole. 

Autor: Elżbieta Wilga

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi