Bezpieczne zabawy zimowe - scenariusz

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
Bezpieczne zabawy zimowe - scenariusz
Oceń
Drukuj

Temat: Bezpieczne zabawy zimowe.

Cele ogólne:

-poznaje zasady i miejsca bezpiecznych zabaw zimowych;

-rozumie konieczność wybierania bezpiecznych miejsc do zabaw (wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych);
-współpracuje z rówieśnikami;

-aktywnie uczestniczy w zabawach zaproponowanych przez nauczyciela;

Cele szczegółowe:

 

Dziecko:

-zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
-umie dokonać właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji;
-odróżnia bezpieczne od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych;

-umie ułożyć historyjkę obrazkową;

-uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych odzwierciedla ruchem treść piosenki, umie pokazać pantomimą różne sporty zimowe.

- rozpoznaje i nazywa wybrane sporty zimowe oraz sprzęty potrzebne do ich uprawiania;
- rozumie związki przyczynowo - skutkowe;

-określa liczebność zbirów, przelicza, określa położenie przedmiotów;

-współpracuje z rówieśnikami;

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi