Bezpiecznie na śniegu i lodzie - scenariusz

Bezpiecznie na śniegu i lodzie - scenariusz
3.0
1 ocena
Oceń

 

SCENARIUSZ
„Bezpiecznie na śniegu i lodzie”

 

Czas trwania: 15-20min
Miejsce: sala przedszkolna

Cele:

·       Porządkowanie i doskonalenie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu;

·       Doskonalenie umiejętności bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego;

·       Uogólnianie i rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania zagadek;

·       Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy.

 

 

Metody pracy:

·                słowne – opowiadanie, pogadanka;

·                oglądowa;

·                działalności praktycznej dziecka.

Formy pracy:

·     zbiorowa,

·     grupowa,

·     indywidualna.

 

Środki dydaktyczne:

·       plansze bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie, emblematy dla każdego dziecka (zielona uśmiechnięta buźka oraz czerwona smutna buźka)   wata, słomka/ rurka do picia dla każdego dziecka, płyta CD z piosenką „Jadą w saniach dzieci”, odtwarzacz CD, rzutnik, laptop

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

1.     „Witam Was” – zabawa ze śpiewem, powitanie.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi