Integracyjne Przedszkole Świętego Józefa (Biczyce Dolne)

Integracyjne Przedszkole Świętego Józefa
zobacz więcej (7)
Adres:
Biczyce Dolne 6, Biczyce Dolne
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • rytmika
 • zajęcia teatralne
 • warsztaty dla dzieci
 • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Integracyjne Przedszkole Świętego Józefa oferuje opiekę nad dziećmi w wieku od 2.5 do 6 lat. Zapewniamy opiekę nad dziećmi w trzech integracyjnych grupach wiekowych liczących do 20 dzieci. Taka ilość osób w grupie sprawia, że adaptacja dzieci przebiega sprawnie, a nauczyciele mają możliwość idywidualnego podejścia do każdego dziecka.   Czas pracy przedszkola:   od 6:30 do 17:00 (możliwość wydłużenia godzin pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola);   Oferujemy:     pełne wyżywienie (możliwość dostosowania posiłków do indywidualnych diet dzieci); profesjonalną opiekę dla dzieci niepełnosprawnych; opiekę psychologiczno - pedagogiczną, logopedyczną; możliwość konsultacji ze specjalistami - również dla rodziców spoza przedszkola:     > psychologiem > neurologopedą > oligofrenopedagogiem > surdopedagogiem > fizjoterapeutą     zajęcia (bezpłatne) w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z psychologiem, pedagogiem specjalnym,...

Galeria

Program nauczania

Zajęcia indywidualne:

 


Kadra przedszkola udziela konsultacji rodzicom starającym się o opinie o potrzebie wszesnego wspomagania rozwoju.
Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objęte mogą być dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Na bezpłatne konsultacje ze specjalistami zapraszamy także rodziców dzieci spoza przedszkola.

Zajęcia prowadzi zespół specjalistów:

 • psycholog;
 • neurologopeda;
 • oligofrenopedagog;
 • surdopedagog;
 • fizjoterapeuta;
 • instruktor hipoterapii.

Opracowują oni dla każdego dziecka indywidualny program terapii dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

 

Neurologopedia - to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopeda w swojej pracy zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.

 

Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, która polega na stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez jazdę konną. Dzięki kontaktom dziecka z koniem jako naturalnym otoczeniem, terapeuta może pracować nad rozwijaniem możliwości ruchowych dziecka, poprawą kontaktu emocjonalnego, a także stymulacją jego funkcji poznawczych.

 

Surdopedagogika – jest to dział pedagogiki specjalnej (rewalidacyjnej). Zajmuje się nauczaniem i wychowaniem osób głuchych i niedosłyszących, a także ich rodzinami i otoczeniem. Ponadto obejmuje też profilaktykę, diagnostykę i poradnictwo osobom z grupy ryzyka.

 

Logopedia - W terapii logopedycznej wykorzystywane są elementy m.in.:

 

 

 • Kinezjologii Edukacyjnej Paula Denissona (tzw. "gimnastyka mózgu");
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz;
 • Muzykoterapii;
 • Logorytmiki;
 • Ćwiczeń relaksacyjnych;
 • Masażu logopedycznego;
 • Metody wczesnej nauki czytania J. Cieszyńskiej (metoda krakowska);
 • Metody komunikacji alternatywnej;
 • Zabawy i gry komputerowe;
 • Werbalno-tonalna.

 

Kolorowanki