Bon żłobkowy w Szczecinie - komu przysługuje i jak złożyć wniosek?

Bon żłobkowy w Szczecinie - komu przysługuje i jak złożyć wniosek?
Drukuj Skomentuj

Bon żłobkowy to świadczenie przysługujące rodzicom dzieci w wieku żłobkowym m.in. ze Szczecina i niektórych miast Polski. Rodzice, którym przysługuje świadczenie, bon żłobkowy mogą wykorzystać jako dopłatę do prywatnego żłobka, klubu malucha lub opiekunki. Aby otrzymać bon żłobkowy, należy jednak spełnić pewne warunki. Jakie? Odpowiadamy.

Bon żłobkowy Szczecin – ile wynosi?


W Szczecinie bon żłobkowy wynosi  500 zł.

 

Sprawdź także: Dni wolne od szkoły i przedszkola 2021 - kiedy dni wolne?

 

Bon żłobkowy 2021 Szczecin- komu przysługuje?


Aby ubiegać się o przyznanie świadczenia należy spełniać następujące warunki:

 

 • mieć na utrzymaniu dzieci/dziecko w wieku od ukończenia 12 miesiąca życia do ukończenia 36 miesiąca życia (decyduje pełna data urodzenia, tj. rok, miesiąc i dzień);
 • mieszkać na terenie Gminy Miasta Szczecin;
 • rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznym we właściwym terytorialnie dla Gminy Miasta Szczecin Urzędzie Skarbowym;
 • być zatrudnionym lub wykonywać inną pracę zarobkową;
 • zrezygnować z ubiegania się o miejsce dla dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz/lub o miejsce w niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów podlegających dofinansowaniu z budżetu Gminy Miasto Szczecin;
 • nie korzystać z urlopu wychowawczego przyznanego na dziecko, dla którego ubiega się o przyznanie Bonu opiekuńczego;
 • uzyskiwać miesięczny dochód na członka rodziny (na dzień złożenia wniosku) nie przekraczający:


- kwoty 1922 zł w przypadku rodziców mających na utrzymaniu jedno dziecko,

- kwoty 2200 zł w przypadku rodziców mających na utrzymaniu dwoje dzieci,

W przypadku trojga i więcej dzieci nie stosuje się kryterium dochodowego.

Bon opiekuńczy przysługuje rodzicom również gdy:

 • mają na utrzymaniu co najmniej jednodziecko, które nie ukończyło 48 miesiąca życia i niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym;
 • drugie lub następne dziecko pozostające na utrzymaniu jest pełnoletnie i niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • jeden z rodziców nie jest zatrudniony lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej i podejmuje aktywne poszukiwanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna;
 • jeden z rodziców lub oboje rodzice nie są zatrudnieni lub nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu:
 • ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, które uniemożliwiają sprawowanie opieki nad dzieckiem;
 • kontynuowania nauki w systemie dziennym, która utrudnia im sprawowanie opieki nad dzieckiem;
 • wykonywania aktywności sportowej i pobierają z tego tytułu stypendium sportowe;
 • brania udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych, itp.

 

 

Bon żłobkowy w Szczecinie – gdzie złożyć wniosek?


Wniosek należy złożyć w Szczecińskim Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 lub w filii Szczecińskiego Centrum Świadczeń na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39 – 40, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!