Bożonarodzeniowe zajęcia dla 3, 4 i 5 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Bożonarodzeniowe zajęcia dla 3, 4 i 5 latków
3.0
2 oceny
Oceń
{

Temat zajęć: Świąteczne tradycje.                                                                                

Cel główny: Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną w czasie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, kształtowanie uczuć ciepła rodzinnego. Zaznajomienie dzieci z tradycją. Wzbogacanie zasobu słownictwa.

 

Cele operacyjne: 

Dziecko:

- uważnie słucha wiersz i analizuje jego treść, 

- jest aktywne podczas zajęć,

- potrafi nakrywać do stołu,

- potrafi śpiewać kolędy,

- wymienia tradycje wigilijne,

- mówi o własnych emocjach i uczuciach,

- potrafi działać w zespole,

- wie jak należy się właściwie zachowywać w określonych sytuacjach,

- podaje słowa, które kojarzą się ze świętami,

- stosuje pojęcia : mniejszy, większy, największy,

- stosuje pojęcia : z jednej strony, z drugiej strony, pomiędzy.

 

Metody nauczania:              

- czynne: nakrywanie do stołu,

- słowne: rozmowa,     

 

Formy pracy:

- zbiorowa

- indywidualna

 

Środki dydaktyczne: sylweta anioła, sylwety gwiazdek, dzwonek, obrus, sianko, talerze : głęboki, płaski, deserowy, sztućce : łyżka, widelec, nóż, drewniana łyżka i widelec, serwetki, opłatek, balony, konfetti, dmuchana trąbka, CD, kartki, klej, szablony papierowe zastawy i sztućców, mazaki.             

 

Przebieg zajęć:

 

Część wstępna:

 

1. Zabawa na powitanie. Sylweta anioła.

Dzieci siedzą w kole. N. przesyła sylwetę anioła do dziecka siedzącego po swojej prawej stronie i uśmiecha się do niego. Dziecko przekazuje sylwetę dalej i także uśmiecha się do kolegi lub koleżanki. Zabawa kończy się, gdy anioł wróci do N.    

 

2. ”Kolęda”. Wprowadzenie świątecznego nastroju. Słuchanie kolędy „ Przybieżeli do Betlejem”. Nauka trzech pierwszych zwrotek kolędy.

 

Przybieżeli do Betlejem pasterze, 

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

 

Chwała na wysokości, 

chwała na wysokości, 

a pokój na ziemi.

 

Oddawali swe ukłony w pokorze 

Tobie z serca ochotnego, o Boże! 

 

Chwała na wysokości... 

 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 

Których oni nie słyszeli, jak żywi. 

 

Chwała na wysokości...

 

 

Część główna:

 

3. Stół wigilijny – zabawa dydaktyczna. N. gromadzi przedmioty związane z nakrywaniem do stołu : obrus, sianko, zastawa, sztućce, serwetki, opłatek, oraz przedmioty nieużywane w święta : balony, konfetti, dmuchaną trąbkę. Zaprasza dzieci do zorganizowania świątecznego stołu. Dzieci wybierają spośród zgromadzonych przedmiotów te, które ustawia się na świątecznym stole. N. prezentuje dzieciom talerz płaski, głęboki, deserowy. Dzieci nazywają wielkości, stosując określenia : mniejszy, większy, największy. Dzieci mówią, do czego służy dany talerz. Następnie N. prezentuje sztućce a dzieci układają je obok talerza, stosując określenia : z jednej strony, z drugiej strony, pomiędzy. 

Na koniec N. zapoznaje dzieci ze zwyczajem pozostawiania wolnego nakrycia dla niespodziewanego gościa. 

 

 4. Łyżka i widelec – słuchanie wiersza Tadeusza Śliwiaka. N. prezentuje dzieciom drewnianą łyżkę i widelec – mówiąc wiersz manipuluje nimi.

 

„ŁYŻKA I WIDELEC”

T. Śliwiak

Siostra łyżka, brat widelec –

ona gruba

on chudzielec,

Nie przybywał nic na wadze.

Rzekła łyżka:

- Ja ci radzę,

Zupki jedz,

Bo z zup się tyje.

Popatrz, jaką ty masz szyję!

Wszystkie ci wystają kości.

Długo tak zamierzasz pościć?

Twoje uwagi i pomysły

Tagi