Przedszkole Muchomorek (Bydgoszcz)

Przedszkole Muchomorek
zobacz więcej (6)
Adres:
Morcinka 10, Bydgoszcz
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • język niemiecki
  • logopeda
  • rytmika
  • taniec nowoczesny

Opis obiektu

Przedszkole Niepubliczne „Muchomorek” położone jest przy ul. Gustawa Morcinka 10. Usytuowane jest ono blisko kilku końcowych linii autobusowych, co znacznie ułatwia rodzicom szybkie dotarcie do przedszkola. Siedziba placówki mieści się w osobnym budynku otoczonym zielenią. Zarówno budynek, jak i teren wokół przedszkola jest estetyczny i dobrze zagospodarowany oraz wyposażony w bezpieczny i ciekawy sprzęt terenowy przykuwa uwagę przechodniów. Do dyspozycji naszych podopiecznych oddajemy 7 sal dydaktycznych, estetyczne łazienki oraz oddzielne pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia dodatkowe. Każda sala wyposażona jest w sprzęt dostosowany do potrzeb i wieku dzieci oraz systematycznie wzbogacana zgodnie z ich potrzebami. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00.   Dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie:       8.30 – I śniadanie     11.00 – II śniadanie     13.30 – obiad   Posiłki są przygotowywane w naszej przedszkolnej kuchni przez...

Galeria

Program nauczania

Kierunki działania:

1) Promowanie dbania o zdrowie i zachowań przyjaznych przyrodzie, budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijanie kompetencji społecznych, a także uczenie odróżniania dobra od zła
2) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzenie bezpiecznych warunków do wspólnej zabawy i nauki.
3) Zapobieganie agresji oraz planowe kształtowanie norm moralnych, wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych
4)Włączenie do działań edukacyjnych placówki nowatorstwa pedagogicznego w tym metod aktywizujących
5)Wzmocnienie odrębności placówki poprzez stworzenie i kultywowanie własnych tradycji.
6) Wzmocnienie współpracy z rodzicami i innymi podmiotami w celu zapewnienia dzieciom optymalnych warunków do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju. Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze
7) Umożliwianie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, uroczystości, zajęcia otwarte i integracyjne)
8)Przygotowywanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami
9)Kreowanie postaw aktywnych i twórczych, wspieranie działań dziecka w różnych dziedzinach aktywności

Przyjęte przez nas działania koncentrują się na:

  •     Wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka
  •     Zapewnianiu atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i radości
  •     Badaniach indywidualnych
  •     Wspieraniu działań wychowawczych rodziny
  •     Umożliwianiu dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej


Kolorowanki