Przedszkole ZaSiedmioGóroGród (Bydgoszcz)

Przedszkole ZaSiedmioGóroGród
zobacz więcej (5)
Adres:
Rozłogi 68, Bydgoszcz
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • język hiszpański
  • logopeda
  • psycholog
  • ceramika
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • korektywa
  • taniec nowoczesny
  • kółko kulinarne

Opis obiektu

Przedszkole Niepubliczne ZaSiedmioGóroGród jest przedszkolem artystycznym z oddziałami integracyjnymi.   W ZaSiedmioGóroGrodzie mogą być dzieci pełnosprawne oraz z orzeczoną niepełnosprawnością. Wśród nas mogą być dzieci upośledzone w stopniu lekkim, znacznym, z zespołem Downa, z autyzmem, z zaburzeniami emocjonalnymi, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, dzieci niedosłyszące, niedowidzące, z innymi niepełnosprawnościami po otrzymaniu pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej. Przedszkole ZASIEDMIOGÓROGRÓD znajduje się za siedmioma górami. Za zamkowymi murami mieszczą się nasze kolorowe, odpowiednio wyposażone komnaty. Dzieci są gospodarzami łąki, lasu i zamku. Są to sale z certyfikowanymi meblami, pomocami dydaktycznymi i zabawkami. Dysponujemy salą do tańca, gimnastyki i ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wszystkie komnaty są wyposażone w kąciki komputerowe. Terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna odbywa się w profesjonalnie przygotowanym gabinecie....

Galeria

Program nauczania

 

 

Kolorowanki