Żłobek Misiolandia (Bydgoszcz)

Żłobek Misiolandia
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Żłobek powstaje z funduszy unijnych. Będziemy świadczyć usługi opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne dzieciom od 20 tygodnia życia do lat 3. Nasz żłobek będzie mógł przyjąć w ramach projektu 35 dzieci. Grupą docelową projektu stanowią: 1) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy za względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 / 20 osób 2) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 / 15 osób. Żłobek Misiolandia powstaje z myślą o potrzebach, emocjach i marzeniach najmłodszych dzieci, o zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji oraz wszechstronnego rozwoju. Pragniemy umożliwić dzieciom wędrówkę ścieżkami samodzielnych doświadczeń i obserwacji. Projekt pt. “Żłobek Misiolandia” jest realizowany w ramach Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata...

Przedszkola w pobliżu

Przedszkole ZaSiedmioGóroGród

Przedszkole ZaSiedmioGóroGród

Przedszkole Niepubliczne ZaSiedmioGóroGród jest przedszkolem artystycznym z oddziałami integracyjnymi. W ZaSiedmioGóroGrodzie mogą być dzieci pełnosprawne oraz
Przedszkole Muchomorek

Przedszkole Muchomorek

Przedszkole Niepubliczne „Muchomorek” położone jest przy ul. Gustawa Morcinka 10. Usytuowane jest ono blisko kilku końcowych linii autobusowych, co znacznie uł
Przedszkole Niepubliczne Centuś

Przedszkole Niepubliczne...

W Naszym przedszkolu przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia.Przyjmujemy również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.Zapewniamy bogatą ofertę
Przedszkole Perpetuum Mobile

Przedszkole Perpetuum Mobile

Niepubliczne Przedszkole Perpetuum Mobile Fundacji Kreatywnej Edukacji - jest jest kontynuacją wypracowanych metod i form przyjętych w punkcie przedszkolnym Un

Kolorowanki