„Chcę być dobrym” zabawy w oparciu o bajkę Brzydkie kaczątko

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
„Chcę być dobrym” zabawy w oparciu o bajkę Brzydkie kaczątko
4.0
4 oceny
Oceń
{

Cele ogólne:
- kształtowanie nawyku uważnego słuchania,
- dostrzeganie potrzeb innych, budowanie empatii,
- integrowanie grupy.

Grupa: 6-latki

Cele operacyjne:
- Dziecko uważnie słucha bajki,
- Dziecko zna treść bajki muzycznej „Brzydkie kaczątko”,
- Dziecko w zabawie przejawia zachowania życzliwości, koleżeństwa, chęć niesienia pomocy,
- Dziecko wie, że należy przyjąć każdego do zabawy bez względu na wygląd,
- Dziecko śpiewa piosenkę „Czy chudzi czy grubi”,
- Dziecko przelicza sylwety bohaterów,
- Dziecko zna i stosuje cyfry w zakresie 0-10.

Metody:
- słowna,
- oglądowa,
- czynna,
- pedagogika zabawy,
- W.Sherborne (Ruch Rozwijający),
- Ireny Majchrzak (odimienna nauka czytania).

Formy organizacyjne:
- praca z całą grupą,
- praca w parach,
- praca indywidualna.

Pomoce: płyta CD Bajki-Grajki „Brzydkie kaczątko”, Tańce integracyjne - płyta CD,  odtwarzacz CD, gitara, papierowe sylwety bohaterów, cyfry, „lusterka” – zużyte płyty CD dla każdego dziecka, wizytówki z imionami, kleje, duży arkusz brystolu w kształcie koła, kłębek wełny, zszywacz.

Przebieg praktyczny

I.
1. Powitanie tańcem integracyjnym przy akompaniamencie gitary, (EL. METODY   PEDAGOGIKI  ZABAWY). Dzieci ustawione w parach:
„Podajmy sobie ręce i zróbmy kółka dwa.
I nóżka do nóżki i buźka do buźki,
Aż do białego dnia.
Więc bawmy się, więc bawmy się
Zabawa nas nic nie kosztuje
Masz ręce dwie więc klaśnij w nie,
Muzyczka pięknie gra. Ole!”

2. Nawiązanie do spaceru nad staw z dnia poprzedniego: wypowiedzi dzieci na temat zaobserwowanych łabędzi.
3. Zaproszenie dzieci do wysłuchania bajki pt. „Brzydkie kaczątko”.

II.
4. Omówienie treści bajki.
5. Zabawy z wykorzystaniem sylwet bohaterów:
nazywanie zwierząt i naśladowanie ich odgłosów,
przeliczanie ich i dobieranie odpowiedniej cyfry (0-10).
6. Zabawa ruchowa w parach „Kaczątka” jedno z dzieci potrzebuje pomocy drugie dziecko się nim opiekuje, następnie zmiana ról (EL. METODY W.SHERBORNE).
7. Rozmowa z dziećmi na temat wyglądu:
dzieci przeglądają się w „lusterkach” - wykorzystanie zużytych płyt CD, nawiązanie do morału bajki, że każdy z nas jest inny, ale każdego należy przyjąć do zabawy.

8. Taniec integracyjny do piosenki „Czy chudzi czy grubi” (EL. METODY PEDAGOGIKI ZABAWY):
Ref.: Czy chudzi czy grubi,
Czy mali czy duzi,
wszyscy lubią bawić się, się, się,
więc kto jest tu razem z nami
niech dobierze się parami
i niechaj weseli się.
1. Nosek do noska x2 mrugają oczka raz, dwa, trzy.
2. A teraz buźka x2 słuchają uszka raz, dwa, trzy
3. Ręka do ręki x2 i ukłon piękny raz, dwa, trzy.
4. Noga do nogi x2 wystają rogi raz, dwa, trzy.
Dzieci treść piosenki naśladują ruchem: refren stojąc w kole, a zwrotki stojąc w parze.
9. „Sieć przyjaźni” – kolejno dzieci toczą do siebie kłębek wełny po dużym  arkuszu brystolu, prowadząca zszywaczem spina każdemu dziecku miejsce zatrzymania wełny.
10. Dzieci odnajdują swoją wizytówkę z imieniem i naklejają na „sieć przyjaźni”    (EL.METODY I.MAJCHRZAK).

III. 
11. Zawieszenie plakatu „Sieci przyjaźni” na drzwiach wejściowych do sali przedszkolnej. Plakat ma przypominać wchodzącym do sali, że do zabawy przyjmujemy każdego bez względu na wygląd czy wiek.
12. Na zakończenie zajęcia wysłuchanie piosenki z bajki Brzydkie kaczątko „Znalazłem się tutaj w tym waszym zakątku”.
13. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciu.

Opracowała: mgr Agnieszka Kubiczek

Twoje uwagi i pomysły

Tagi