„Chcemy, żeby woda była czysta” - scenariusz zajęć dla dzieci 5 i 6 letnich

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
„Chcemy, żeby woda była czysta” - scenariusz zajęć dla dzieci 5 i 6 letnich
Oceń
Drukuj

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci 5 i 6 letnich.

 

Temat kompleksowy: Dbamy o przyrodę wokół nas.

 

Temat zajęć: Chcemy, żeby woda była czysta.

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci 5 i 6 letnich.

 

Temat kompleksowy: Dbamy o przyrodę wokół nas.

 

Temat zajęć: Chcemy, żeby woda była czysta.


Podstawa programowa:

 

Obszar 3: Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 

3) Dziecko uważnie słucha (…) i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach.

 

Obszar 4: Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego
otoczenia.

 

3) Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

 

Obszar 8: Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew – pląsy i taniec.

 

1) Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru….

 

Cele ogólne:

 

- kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych;
- uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla życia człowieka i dla przyrody;
- rozwijanie u dzieci postawy badawczej.

 

Cele operacyjne:

 

Dziecko:
- śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru;
- doskonali percepcję słuchową, rozpoznając różne odgłosy;
- potrafi powiedzieć, narysować, do czego potrzebna jest woda;
- kształtuje postawę badawczą, współuczestnicząc w przeprowadzaniu eksperymentów, zabaw badawczych;
- opisuje, jaka jest woda, poprawnie buduje zdania na temat przeprowadzonych doświadczeń, obserwacji;
- zna czynniki negatywnie wpływające na czystość wód;

- wypowiada się na temat zanieczyszczenia wód;
- potrafi według wskazówek nauczyciela zrobić prosty filtr, dostrzega, opisuje efekt doświadczenia;
- czerpie radość z udziału w zabawie muzyczno-ruchowej.

 

Metody: słowne (opowiadanie, rozmowa), oglądowe (przekazu – ilustracje; oddziaływanie pozytywnym wzorem – segregacja), czynna (symbolicznego zapisu – słoneczka).

 

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.

 

Pomoce: miska z wodą, kubek, szklanka, słomki, sitko, niebieskie koło z napisem „woda”, kredki, paski papieru, 3 słoiki z wodą – mineralną, z rzeki, z kranu, zdjęcia przedstawiające zanieczyszczanie wody, słoik, wata, lniana szmatka, gaza, gumka recepturka, odtwarzacz CD, płyta z muzyką taneczną, płyta z piosenką „Kocham świat”.

 

Przebieg zajęć:

 

1. Powitanie - zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki „Kocham świat”.

 

Dzieci śpiewają piosenkę „Kocham świat”, obrazują jej treść gestami.

 

2. Rebus – zagadka fonetyczna – odgadywanie tematu zajęć.

 

Nauczyciel prosi dzieci o podanie pierwszych głosek z nazw przedmiotów pokazanych na obrazkach oraz rozwiązanie rebusu.

 

Rozwiązanie rebusu („Czysta woda”) to temat zajęć.

 

Obrazki: czapka – cz
zagadka – na jaką głoskę nie ma słowa w języku polskim? – y
ser –s
torebka – t
aparat – a
worek – w
ogórek – o
dom – d
ananas -a

 

3. Zagadki „Co słyszę?”.

 

Nauczyciel mówi dzieciom, że za chwilę usłyszą różne odgłosy. Zadaniem dzieci jest posłuchać ich z zamkniętymi oczami i odgadnąć, co słychać i w jaki sposób powstały te odgłosy. Wybrane dzieci próbują odtworzyć usłyszane odgłosy.

 

Odgłosy: przelewanie wody z kubka do kubka, bulgotanie wody (poprzez słomkę), pluskanie łyżką o wodę w misce, przelewanie wody przez sitko.

 

4. Układanka dydaktyczna „Do czego potrzebna jest woda?”.

 

Nauczyciel wykorzystuje metodę burzy mózgów i symbolicznego zapisu informacji (technika tzw. „słoneczka”). Na środku dywanu leży niebieskie koło z napisem „woda”. Dzieci na paskach papieru rysują w parach kredkami swoje odpowiedzi na pytanie „Do czego potrzebna jest woda?”.

 

Dzieci prezentują grupie swoje rysunki, umieszczają je jak promienie słońca wokół koła z napisem „woda”.

 

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi