Nasz Przyjazny ŻŁobek (Chełm)

Nasz Przyjazny ŻŁobek
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Szanowni Rodzice, żłobek organizowany przez Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z Chełmskim Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno – Gospodarczego CIVIS, jest podmiotem realizowanym w ramach projektu oraz jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do osób powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka tj. osób pozostających bez zatrudnienia  będących rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku od 20 tygodnia do 3 lat lub osób przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim oraz planujących powrót na rynek pracy. Przez powrót na rynek pracy należy rozumieć podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Opieka nad dzieckiem w żłobku...

Kolorowanki