Przedszkole Bajka Chojnice (Chojnice)

Przedszkole Bajka Chojnice
Adres:
Grunwaldzka 1A, Chojnice
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Opis obiektu

Jesteśmy przedszkolem, które przyjęło w 2000 r.  nazwę „Bajka”  ponieważ … przez bajki i baśnie wprowadzamy  dzieci w  świat  marzeń. Uczymy je wrażliwości, odróżniania dobra od zła, tolerancji,  poznawania siebie i innych,  kształcimy pozytywne systemy wartości . W ciągu naszej pracy staramy się kształtować wszechstronny  rozwój dzieci uwzględniając elementy nowatorskich metod i programów  oraz ich  zdolności i zainteresowania. Jesteśmy przedszkolem o profilu artystyczno-sportowym dlatego też wprowadzamy: zajęcia  z poznawaniem nowych technik plastycznych- np. malarstwo, de coupage, papieroplastyka, garncarstwo, zajęcia umuzykalniająco-taneczne,  łączenie  plastyki z muzyką,  ruchu z muzyką,  słuchanie muzyki poważnej, techniki teatralne rozwijające ekspresję słowną  i muzyczno-ruchową, oprócz tradycyjnych ćwiczeń gimnastycznych naukę  elementów gier  zespołowych – koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, tenis ziemny. W swojej ofercie mamy: język angielski  – codziennie dla...

Galeria

Kolorowanki