"Co ciekawego spotka nas w krainach figur?" scenariusz

2.3
4 oceny
Oceń

Scenariusz sytuacji edukacyjnej w grupie integracyjnej
dzieci 5- letnich.

Cele ogólne:
- rozróżnianie figur geometrycznych
- kształtowanie pojęcia liczby
- nabywanie umiejętności aktywnej pracy zespołowej
- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
- przyzwyczajanie do opieki nad dziećmi wymagającymi pomocy

Cele operacyjne w odniesieniu do dzieci zdrowych:
- rozpoznaje symbol swojej krainy
- nazywa i rozpoznaje figury geometryczne
- nabywa umiejętność liczenia i posługiwania się liczebnikami głównymi
- reaguje na sygnały dźwiękowe i polecenia słowne
- umie pracować w zespole
- potrafi zaopiekować się dziećmi wymagającymi pomocy

Cele operacyjne w odniesieniu do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
- rozpoznaje swój emblemat
- próbuje liczyć przedmioty
- nazywa kolory
- reaguje na polecenia słowne i sygnały dźwiękowe
- uczestniczy w zabawach ruchowych na miarę swoich możliwości

Metody: czynna - zadań stawianych do wykonania, aktywizująca- praca w grupach, opowiadanie,malowanie,zabawy manipulacyjne.

Forma: praca z całą grupą, praca w zespołach

Środki dydaktyczne: emblematy figur geometrycznych, 4 kartony z odrysowanymi figurami, pastele, magnetofon kaseta magnetofonowa Klanzy,,Tańce integracyjne,,  Encyklopedia przedszkolaka: "Posłuchajcie bajki nowej prostokątnej i kwadratowej" "Trójkątna Karolina" "Kołowata wyspa" 4 koperty z odrysowanymi stopami, 4 kostki do gry, mozaika geometryczna, układanki typu "memory" blok techniczny, kształty figur wycięte z papieru kolorowego, klej.

Przebieg:

1.Powitanie

2.Wykonywanie symboli krainy figur: kolorowanie sylwet figur przy akompaniamencie utworów „Tańce integracyjne „Klanzy
- dzieci przy muzyce wypełniają pastelami kontury odrysowanych figur poruszając się wokół czterech stolików

3.Poznawanie symbolu swojej krainy- tworzenie zbiorów figur
- dzieci rozpoznają swoje emblematy i łączą się w cztery krainy figur

4.Odczytanie 4 fragmentów bajek o królestwach figur z "Encyklopedi przedszkolaka"– dzieci uważnie słuchają tekst prezentowanego opowiadania:

a) "Za górami i za lasami,tam gdzie rzeki płyną miodowe,było sobie kiedyś królestwo bardzo piękne i kwadratowe.Kwadratowe stały tam chatki, kwadratowe kwitły tam kwiatki, ,kwadratowe latały ważki, kwadratowe śpiewały ptaszki".

b) "Nie opodal za siódmą rzeką,stała góra, a na tej górze było sobie drugie królestwo,prostokątne i niezbyt duże.. Prostokątne stały tam chatki, prostokątne kwitły tam kwiatki, prostokątne latały ważki, prostokątne śpiewały ptaszki".

c) "Po niebie granatowym trójkątne płyną chmury, trókątny księżyc płynie i niesie sny trójkątnej Karolinie. I śni się Karolinie jak wsród trójkątnych maków trójkątny rycerz do niej na białym mknie rumaku.Lecz budzi się królewna i łzy trójkątne leje,bo wokół niej ocean i wicher straszny leje. Trójkątne w górze chmury, trójkątne szumią fale.

d) "Gdzieś tam na końcu swiata,na samym końcu świata, na oceanie bajek jest wyspa kołowata.Na drzewach wśród okrągłych dzięciołów i kukułek banany sobie rosną a wszystkie w kształcie kółek.W miasteczkach stoją domy okrągłe jak złotówki od ścian, przez drzwi i okna po dachy i dachówki. I z ludźmi to dopiero okropna jest afera- co spojrzysz na człowieka to widzisz same zera".


5. Zadanie I dla każdej krainy figur: "Liczymy kroki prowadzące do każdego królestwa"- posługiwanie się liczebnikami głównymi
rzuty kostką: przeliczanie ilości kropek- liczenie na zbiorach zastępczych (odrysowanych stopach).

6. Zadanie II – tworzenie par obrazków, przeliczanie ilości par
dzieci tworzą pary łącząc takie same obrazki.

7.Wysłuchanie fragmentów bajek o pałacach w królestwach figur: "Encyklopedia przedszkolaka":

Twoje uwagi i pomysły

Tagi