Co pływa, co tonie - scenariusz zajęć w grupie 4-5 latków

Co pływa, co tonie - scenariusz zajęć w grupie 4-5 latków
5.0
3 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć przyrodniczo - badawczych pozwalający nabyć wiedzę na temat właściwości ciał w wodzie.

Zajęcia można przeprowadzić w grupie 4 i 5-latków.

 

Tytuł zajęć:

Co pływa, a co tonie?

 

Czas realizacji:

ok.40 minut

 

Uczestnicy :

wiek 4 i 5 latki

 

Cele:

cele ogólne:
•    nabywanie wiedzy na temat właściwości ciał w wodzie;
•    doskonalenie zdolności analizowania obserwowanych zmian;
•    wdrażanie do samodzielnego wykonywania doświadczeń;
•    rozwijanie kompetencji komunikacyjnych podczas wypowiadania się;
•    kształtowanie umiejętności współdziałania w małej grupie.
cele szczegółowe:
•    dziecko wypowiada się na temat obserwowanych zjawisk, opisuje przyczynę  i skutek ich powstawania;
•    dziecko planuje czynności, podczas organizacji zabaw badawczych;
•    dziecko dostrzega związek między wykonywaniem czynności a jej efektem;
•    dziecko próbuje formułować wnioski z przeprowadzonego doświadczenia na temat właściwości ciał w wodzie.

 

Planowane efekty, w tym wykaz nabywanych umiejętności:

  • dziecko przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
  • dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

Treści kształcenia z obszarów PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 803) :


Obszar 4.:
•    pkt. 1. przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych  i obserwowanych zmianach);
•    pkt. 3. stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć;
Obszar 1.:
•    pkt. 2. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
Obszar 3.:
•    pkt. 3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

 

Sposoby realizacji działań:

  • zabawy badawcze : doświadczenia i eksperymenty.

Metody pracy:

 

  • metoda podająca- rozmowa,
  • eksponująca- obserwacje wykonywanych doświadczeń, prezentacja multimedialna,
  • praktyczna - samodzielne eksperymentowanie.

Formy pracy:

  • z całą grupą,
  • zespołowa,
  • indywidualna;

Środki dydaktyczne:

przeźroczyste naczynia; naczynia z wodą; gazeta, kartki papieru; małe foremki plastikowe; małe przedmioty z różnego materiału ( kulki plasteliny, kamyki, guziki plastikowe i metalowe spinacze, korek, papierowe, drewniane, metalowe i gumowe kulki).

 

Przebieg zajęć:

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi