Co słyszą uszy - scenariusz zajęć dla grupy dzieci 4, 5 i 6 letnich

Co słyszą uszy - scenariusz zajęć dla grupy dzieci 4, 5 i 6 letnich
Oceń

„Co słyszą uszy” – dyskusja filozoficzna z dziećmi.

CEL OGÓLNY:

  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się


CELE OPERACYJNE:
Dziecko:

  • wypowiada się zainspirowane ćwiczeniem ciszy;
  • wypowiada się zainspirowane pytaniami nauczycielki;
  • moduluje wysokość głosu – mówi głośno - cicho


METODY:

  • czynne: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń
  • słowne: rozmowa, elementy scenariusz - co słyszą uszy? dyskusji filozoficznej M. Lipmana


FORMY:

  • praca z grupą


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

  • dzwoneczek, nagranie magnetofonowe z muzyką relaksacyjną, instrumenty (bębenek, grzechotka, kołatka, talerze), mazaki, farby plakatowe, kartony


PRZEBIEG:

1. Podanie celu zajęcia, przypomnienie zasad panujących w grupie.


2. Ćwiczenie ciszy „Dzwoneczek”


3. „Co słyszą uszy” – dyskusja filozoficzna inspirowana ćwiczeniem ciszy i pytaniami nauczycielki:
- co było słychać podczas ćwiczenia ciszy?
- co można usłyszeć?
- czego nie można usłyszeć?
- co to jest cisza?
- gdzie mieszka cisza?
- co by było, gdyby nie było ciszy?
- czy ciszę można namalować/narysować?

4. Głośno - cicho – powtarzanie wyrazów, zdań proponowanych przez nauczycielkę najpierw głośno, potem cicho, próba mówienia coraz ciszej, coraz głośniej, granie na instrumentach – głośno - cicho; zabawa ruchowa – poruszanie się głośno i cicho.

5. „Co to jest cisza” – rysowanie mazakami, malowanie farbami


6. Ewaluacja zajęcia – rozmowa z dziećmi na temat tego, co było łatwe, trudne, szczególnie atrakcyjne

Autor: AGATA WIĘCEK

Twoje uwagi i pomysły

Tagi