„Co to jest ekologia?” - scenariusz zajęć dla dzieci 4 i 5-letnich

„Co to jest ekologia?” - scenariusz zajęć dla dzieci 4 i 5-letnich
3.7
3 oceny
Oceń

Cele ogólne:


- wdrażanie dzieci do podejmowania działań związanych z ochroną środowiska.


Cele szczegółowe:


- rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi na treści opowiadania,
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i odpowiadania na pytania związane z tekstem,
- rozumienie konieczności segregowania śmieci i celowości tego działania,
- rozróżnianie róznych rodzajów odpadów,
- zapoznanie ze znaczeniem słów ekologia i segregacja,
- rozwijanie umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy  podczas oceny działań na obrazkach.


Metody: czynna, słowna, oglądowa.


Formy pracy: z całą grupą, indywidualna.


Pomoce dydaktyczne: tekst opowiadania, płyta z piosenką, Wielkie Księgi Tropicieli, sylweta Paka, obrecze do segregowania śmieci, śmieci - czyste, różnorodne opakowania po produktach spożywczych i innych, tamburyn.

 


Przebieg zajęć:


1. Powitanka „Wszyscy są, witam was...” (pedagogika zabawy). Dzieci ustawione w dwóch równolicznych kołach, jedno w środku drugiego, odwrócone do siebie twarzami; poruszają sie tylko dzieci z zewnętrznego koła , śpiewamy tyle razy, aż dziecko wraca do kolegi, naprzeciw którego stało na początku.


2. Słuchanie utworu Olgi Masiuk pt. „Co to jest ekologia?” opowiadanego przez sylwetę Paka trzymaną przez nauczycielkę.


3. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu (Co to jest ekologia? Co to jest srodowisko? Co dzieci zrobiły, aby zadbać o planetę? Co to znaczy segregować śmieci?).
Nauczycielka uzupełnia wiedzę dzieci i zacheca do podejmowania działań proekologicznych.


4. Zabawa ruchowa „Kwiaty rosną - kwiaty więdną”.


5. Zabawa „Segregacja” - nauczyciel pokazuje dzieciom różne opakowania po produktach spożywczych i innych: szklane , metalowe, papierowe, plastikowe; dzieci dotykają, ogladają przedmioty, dostrzegają różnice miedzy nimi. Na koniec dzielą je na gromadki ze względu na materiał, z którego są zrobione. Nauczyciel tłumaczy, że własnie dokonały segregacji odpadów i wyjaśnia, że dzięki temu mogą być one powtórnie wykorzystane, a to jest działanie dobre dla Ziemi.


5. „Zachowania ekologiczne” - praca z obrazkami z Wielkiej Księgi Tropicieli. Ocena zachowań przedstawionych na obrazkach.


6. Podziękowanie dzieciom za udzial w zajęciach.

      
Autor: Wioletta Sobieraj

Twoje uwagi i pomysły

Tagi