„Co to jest ekologia?” - scenariusz zajęć dla dzieci 4 i 5-letnich

„Co to jest ekologia?” - scenariusz zajęć dla dzieci 4 i 5-letnich
4.0
4 oceny
Oceń

Czym jest ekologia? 

Dlaczego warto dbać o Ziemię?

Jak możemy to robić? 

Po zajęciach na bazie tego scenariusza na te i wiele innych pytań nasi najmłodsi będą znali odpowiedź. 

 

Cele ogólne:


- wdrażanie dzieci do podejmowania działań związanych z ochroną środowiska.


Cele szczegółowe:


- rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi na treści opowiadania,
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i odpowiadania na pytania związane z tekstem,
- rozumienie konieczności segregowania śmieci i celowości tego działania,
- rozróżnianie róznych rodzajów odpadów,
- zapoznanie ze znaczeniem słów ekologia i segregacja,
- rozwijanie umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy  podczas oceny działań na obrazkach.


Metody: czynna, słowna, oglądowa.


Formy pracy: z całą grupą, indywidualna.


Pomoce dydaktyczne: tekst opowiadania, płyta z piosenką, Wielkie Księgi Tropicieli, sylweta Paka, obręcze do segregowania śmieci, śmieci — czyste, różnorodne opakowania po produktach spożywczych i innych, tamburyn.

 


Przebieg zajęć:


1. Powitanka „Wszyscy są, witam was...” (pedagogika zabawy). Dzieci ustawione w dwóch równolicznych kołach, jedno w środku drugiego, odwrócone do siebie twarzami; poruszają się tylko dzieci z zewnętrznego koła, śpiewamy tyle razy, aż dziecko wraca do kolegi, naprzeciw którego stało na początku.


2. Słuchanie utworu Olgi Masiuk pt. „Co to jest ekologia?” opowiadanego przez sylwetę Paka trzymaną przez nauczycielkę.


3. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu (Co to jest ekologia? Co to jest środowisko? Co dzieci zrobiły, aby zadbać o planetę? Co to znaczy segregować śmieci?).
Nauczycielka uzupełnia wiedzę dzieci i zachęca do podejmowania działań proekologicznych.


4. Zabawa ruchowa „Kwiaty rosną-kwiaty więdną”.


5. Zabawa „Segregacja” - nauczyciel pokazuje dzieciom różne opakowania po produktach spożywczych i innych: szklane , metalowe, papierowe, plastikowe; dzieci dotykają, oglądają przedmioty, dostrzegają różnice między nimi. Na koniec dzielą je na gromadki ze względu na materiał, z którego są zrobione. Nauczyciel tłumaczy, że właśnie dokonały segregacji odpadów i wyjaśnia, że dzięki temu mogą być one powtórnie wykorzystane, a to jest działanie dobre dla Ziemi.


5. „Zachowania ekologiczne” - praca z obrazkami z Wielkiej Księgi Tropicieli. Ocena zachowań przedstawionych na obrazkach.


6. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

      
Autor: Wioletta Sobieraj

 

Grafika wygenerowana przez AI

Twoje uwagi i pomysły

Tagi