Co wiemy o energii? - Zajęcia ekologiczne

Co wiemy o energii? - Zajęcia ekologiczne
5.0
1 ocena
Oceń

Scenariusz zajęcia z edukacji ekologicznej.

TEMAT:

„CO WIEMY O ENERGII ?”

 

CELE OGÓLNE:

•    Stworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznaniu rzeczywistości w środowisku społeczno-przyrodniczym

 

CELE OPERACYJNE;

•    Dziecko potrafi powiedzieć co to jest energia i skąd ją czerpiemy
•    Wie, do czego potrzebna jest nam energia
•    Rozróżnia źródła pozyskiwania energii i dzieli je na te, które mogą ulec wyczerpaniu oraz odnawialne- czyli zawsze dostępne
•    Poznaje pojęcia poszanowania energii
•    Wie, dlaczego należy oszczędzać energię

METODY PRACY:

•    „burza mózgów”, pogadanka, samodzielnego działania, eksperyment
FORMY PRACY;
•    indywidualna, zespołowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

•    metalowa pokrywka, papierowy wąż, plastikowy pręt, suszarka do włosów, mobile rozwieszone przy lampach, wachlarze z papieru, miska z wodą, butelka plastikowa z wodą, kartoniki z pytaniami, kartoniki z wyrazami dla każdego dziecka, kartoniki z obrazkami baterii i żarówek

PRZEBIEG ZAJECIA:

1.    Zabawa powitalna „Iskierka”. „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg niech wróci do moich rąk”. Zabawa wprowadziła nas w temat dzisiejszych zajęć. Dziś będziemy mówili o energii, a także o tym, jak mądrze i bezpiecznie z niej korzystać.
2.    Zabawa badawcza „Zaczarowany wąż”. Węża wyciętego z papieru w kształcie spirali układamy na metalowej pokrywce. Pręt plastikowy pocieramy kawałkiem wełnianego materiału. Pręt ładuje się elektrycznie i przyciąga węża jak zaklinacz. Pytania do dzieci: kto powie co się stało?, co to jest prąd?, do czego wykorzystujemy energię w naszym domu?, o czym trzeba pamiętać?


Zabawa badawcza „Wytwarzamy wiatr”. Nauczyciel włącza suszarkę do włosów i kieruje strumień powietrza na mobile. Pyta dzieci: co takiego dzieje się z dekoracją?, dlaczego się porusza?, czy wiatr można wykorzystać do wytwarzania energii?. Podobnie dzieci otrzymują papierowe wachlarze, wytwarzają nimi powietrze i analizują co się stało.


Zabawa badawcza „W wodzie siła”. Dzieci gromadzą się przy misce z wodą, wybrane dziecko z pewnej wysokości leje wodę z plastikowej butelki do miski. W misce zanurzono kawałek styropianu, kasztana. Pytanie do dzieci: co dzieje się z przedmiotami w wodzie?, dlaczego tak się dzieje?


3.    Pogadanka na temat „Skąd bierzemy energię”. Energia jest we wszystkim co nas otacza i w nas także. W ciągu dnia świeci słońce, które daje nam ciepło- czyli energię cieplną (sprawdziliśmy to zjawisko na spacerze). Nasze ciała przetwarzają pokarm w celu dostarczania energii potrzebnej do pracy, zabawy, a także odpoczynku. Dzięki spalaniu węgla wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna. Energii dostarczają nam ropa naftowa i gaz ziemny. Te surowce wydobywa się spod ziemi. Może ich w każdej chwili zabraknąć, a brak energii to prawdziwa katastrofa! Co się wtedy dzieje? Dlatego węgiel, ropę, gaz ziemny nazywamy nieodwracalnymi źródłami energii. Dlaczego? Potrzebne są nam nowe odwracalne źródła energii. Popatrzcie na ilustrację: co do nich należy? (wiatr, słońce, woda- również ta z wnętrza ziemi oraz martwe szczątki roślin i zwierząt), tego nigdy nie zabraknie. Jak wykorzystać tę naturalną energię? Co nam w tym pomoże?


4.    Zabawa ruchowa z elementami biegu „Złap ogon Smoka Energusia”. Dzieci w grupach 6-cio osobowych tworzą węża ostatnie dziecko ma ogon, zadaniem pierwszego dziecka jest ten ogon zabrać, wąż nie może się rozerwać. Uświadomienie dzieciom ile energii pochłania zabawa.


5.    Quiz- dzieci losują karteczki z pytaniami:
•    Skąd czerpiemy energię?
•    Do czego energia jest wykorzystywana przez człowieka?
•    Jakie źródła energii są ukryte w ziemi?
•    W jaki sposób możemy oszczędzać energię?
•    Czy dzieci same mogą korzystać z urządzeń elektrycznych?

Twoje uwagi i pomysły

Tagi