Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe
3.5
4 oceny
Oceń
{

1. Układanie wyrazów z sylab:

- Rozpoznawanie wyrazów wypowiedzianych sylabami: rodzic dzieli wyraz na sylaby, a dziecko rozpoznaje jaki to wyraz np.

RODZIC: ko-tek, Dziecko: kotek, do-mek - domek, ma-li-na - malina, po tych ćwiczeniach Rodzic podaje cały wyraz, a Dziecko dzieli na sylaby.

Kończenie wyrazów rozpoczynających się daną sylabą np.
RODZIC: ko…  DZIECKO: kotek, koza,
la… - lalka, lato, las

2. Układanie wyrazów z głosek:

Rodzic dzieli wyraz na głoski, a dziecko rozpoznaje jaki to wyraz np.: RODZIC o-s-a, DZIECKO osa,  d-o-m - dom,  k-o-t - kot.

3. Wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazie:
a) wyrazy rozpoczynające się samogłoską:  o,a,e, u,i np.
osa  Eskimos aparat
oko Ala  Agrafka
okulary Ola arbuz
ogórek Ela ucho
ananas Ula igła
echo Ewa iglo
owoce ekran ulica ul

b) wyrazy rozpoczynające się spółgłoską np.
rower buda dom
las sok kot
pole droga mama
tata noc cytryna itd.

4. Układanie wyrazów na wskazaną głoskę np.
 
RODZIC: r… DZIECKO rower, rak, rama
a… Ala, ananas, Ania
k… koza, kotek, komputer

5. Wyodrębnianie głosek w wyrazach:

W początkowej fazie to RODZIC dzieli wyrazy na głoski, a dziecko rozpoznaje jaki to wyraz. Zaczynamy od wyrazów krótkich potem stopniowo przechodzimy do dłuższych. DZIECKO naśladuje, powtarza to co zrobił RODZIC. Wskazane jest dodanie klaskania – jedna głoska to jedno klaśnięcie. Dopiero później Rodzic podaje wyraz, a dziecko próbuje wyodrębnić głoski.

Przykłady wyrazów używanych do ćwiczeń

3 głoskowe:

osa, Ala, oko, Ela,  Ola, Ula, Ewa, e(ch)o, u(ch)o, nos, sok,rak, kot, dom, bal, las, lok, kok, por, but, hak.

4 głoskowe:  

buda, tata, mama, buty, lato, foka, (sz)afa, ryba, noga, waga, ocet, jama, kura, koza, mu(ch)a, pole, owoc, igła, żaba, (rz)eka.

5 głoskowe:

domek, worek, kotek, korek, Tomek, Romek,  banan, farby,  worek, lasek, pasek, nosek, kubek, lalka, wagon, kolor, burak, ekran.

UWAGA: 
Wyrazy używane do ćwiczeń muszą mieć prostą budowę fonetyczną tzn. ich wymowa musi być zgodna z zapisem. Nie należy używać np. wyrazów typu:
łódka - łótka (tak słychać gdy wymawiamy)
jabłko - japko
sad - sat itd.

Opracowała: Alicja Grześkiewicz

Twoje uwagi i pomysły

Tagi