Czerwony Kapturek

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Czerwony Kapturek
Oceń
{

Współczesny świat jest pełen zagrożeń. Wychowanie dzieci w dzisiejszym społeczeństwie jest trudne wymagające pełnej odpowiedzialności. Bezpieczeństwo odgrywa istotną rolę w życiu człowieka, zwłaszcza małego w jego powolnym dochodzeniu do coraz to większej samodzielności w uzależnieniu się od otoczenia oraz osób dorosłych. Dziecko musi nauczyć się przewidywać i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę niebezpieczeństwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom jest jednym z priorytetów zadań naszego przedszkola. Także osoby świadome zagrożenia musimy wychowywać, bowiem jedynie dziecko świadome zagrożeń oraz potrafiące umiejętnie oceniać sytuację nierozsądnych zachowań ma szansę ochrony w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych oraz uniknąć przypadku, w którym mogłoby stać się ofiarą przestępstwa.

Właśnie takimi przesłankami kieruję się w swojej pracy. Szczęśliwie zagrożeniom dziecka można zapobiegać, ale ważne jest podjęcie działań przez rodziców, aby chronić dziecko. W odpowiedzi na te oczekiwania zorganizowałam w swoim przedszkolu z udziałem dzieci i rodziców przedstawienie „Czerwonego Kapturka”. Starałam się zaszczepić w moich wychowankach życiową mądrość dotyczącą właściwych zachowań w sytuacjach niebezpiecznych przy współudziale rodziców. Zawsze jestem otwarta w stosunku do rodziców, okazuję im dobrą wolę we współpracy, zachęcam do współdziałania i współdecydowania o procesie rozwoju ich dzieci. Zabiegam o to, aby włączyć aktywnie w życie przedszkola rodziców, a dzieciom stworzyć okazję do spędzenia miłych chwil w ich towarzystwie. Rodzice od początku zaaprobowali mój pomysł wzięcia udziału w inscenizacji tego spektaklu, zwłaszcza matki. Ojcowie natomiast podchodzili do tego pomysłu z lekkim zażenowaniem i niedowierzaniem, obawiając się, iż mogą nie sprostać temu zadaniu. Na szczęście wspólnymi siłami pokonaliśmy wszelkie opory. Przygotowania trwały cztery miesiące. Rodzice z wielkim zaangażowaniem, wykorzystując każdą swoją wolną chwilę przygotowywali się do swoich ról. Mobilizowały nas do tego między innymi dzieci, serdeczna atmosfera, która towarzyszyła nam przy każdych próbach. Rodzice zadeklarowali pomoc w wykonaniu strojów dla siebie i dla dzieci, a także wystroju korytarza rekwizytami m.in. Teatru Banialuka z Bielska – Białej.

Moją rolą było wyuczenie dzieci tekstów piosenek, przydzielenie ról oraz wyuczenie odpowiednich tańców. Wreszcie nastąpił upragniony dzień przedstawienia spektaklu. Całe przedszkole wyczekiwało z zapartym tchem jego rozpoczęcia. Dzieci poszczególnych grup wraz z nauczycielami powitali nas brawami. Było cudownie, wzruszająco, dzieci były w pełni skupione. Ważną przesłanką dla dzieci oglądanego spektaklu było:
- uświadomienie niebezpiecznych sytuacji wynikających z przestrzegania zakazów, próśb, przypomnień i ostrzeżeń rodziców
- przezorność i rozwaga w kontaktach z nieznajomymi
- wyciągania wniosków, argumentowania własnego stanowiska.

Sądzę, że taki pomysł wspólnej pracy będzie miał oddźwięk w przyszłości, a dla dzieci była to przestroga w zachowaniu szczególnej ostrożności w kontaktach
z nieznajomymi.

Opracowała: Małysz Urszula

Twoje uwagi i pomysły

Tagi