Części mojego ciała - scenariusz zajęć dla 5-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Części mojego ciała - scenariusz zajęć dla 5-latków
1.0
1 ocena
Oceń
{

Temat kompleksowy: Poznaję swój organizm
Temat zajęć: Części mojego ciała
Grupa wiekowa: 5-latki
Data: 06.04.2016 r.

 

CELE OGÓLNE:

 

- rozwijanie świadomości własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni,
- wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i rozumienia tego, co mówią inni,
- doskonalenie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu,
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się zdaniami,
- doskonalenie sprawności grafomotorycznych,
- doskonalenie umiejętności zapamiętywania.

 

CELE OPERACYJNE (DZIECKO):

 

- poznaje własne ciało (wskazuje i nazywa poszczególne części ciała),
- prawidłowo orientuje się w przestrzeni (rozróżnia prawą i lewą stronę ciała),
- słucha uważnie wiersza,
- odpowiada na pytania nauczyciela,
- przestrzega kolejności wypowiedzi,
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,
- recytuje z pamięci tekst wiersza,
- poznaje cyfrę 7 i jej graficzny zapis,
- koloruje figury zgodnie z podanym kodem.

 

METODY:

 

- słowne (wiersz, rozmowa)
- czynne (aktywność własna dziecka)
- ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

 

FORMY: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

 

Realizacja podstawy programowej:
3.1, 3.2, 5.4, 8.1, 13.4, 14.3, 14,6

 

Środki dydaktyczne: naklejki w kształcie serca, tablica demonstracyjna - części ciała, wyrazy do globalnego czytania, kartoniki z cyframi od 1-7 (każda cyfra w 4 egzemplarzach), figury geometryczne: koła, kwadraty, trójkąty, prostokąty różniące się kolorem i wielkością, szarfy, płyty CD, odtwarzacz płyt CD.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

1. „Bijące serce” - dzieci słuchają z płyty bicia serca, wypowiadają się, co przypomina im ten dźwięk. Następnie podnoszą lewą rękę i po tej stronie naklejają na ubranie naklejkę w kształcie serca. Na koniec w parach nasłuchują na zmianę bicia serca.

 

2. „Jakie mam części ciała?” - pogadanka.

 

Nauczyciel wskazuje na tablicy demonstracyjnej różne części ciała i nazywa je. Dzieci dotykają tych części ciała, o których jest mowa oraz wymieniają czynności, jakie można nimi wykonywać.

 

3. „Ruchy” - wysłuchanie wiersza I. Salach czytanego przez nauczyciela, analiza jego treści (załącznik nr 1).

 

Nauczyciel zadaje dzieciom pytania:

 

  • Jakie czynności wykonują poszczególne części naszego ciała? (szyja, nos, czoło, głowa, broda, brwi, usta, ręce, nogi, paluszki, kolana, stopy, palce u stóp). Dzieci udzielają odpowiedzi i wykonują podane czynności. Liczą poszczególne części ciała i pokazują na palcach, ile ich jest.

Nauczyciel prezentuje etykiety z wyrazami do globalnego czytania: głowa, czoło, szyja, oko, nos, broda, ucho, ręce, dłoń, brzuch, łokieć, stopa. Następnie dzielą je na głoski.

 

  • Nauka wiersza na pamięć.

I powtórzenie - n-l recytuje wiersz i wskazuje na tablicy demonstracyjnej poszczególne części ciała - dzieci naśladują i wskazują ją na sobie,
II powtórzenie - n-l recytuje wiersz wraz z dziećmi i wskazuje części ciała na sobie - dzieci naśladują i wskazują je na koledze,
III powtórzenie - n-l recytuje wraz z dziećmi wiersz (ale nie wskazuje części ciała) - zawiesza głos, aby dzieci mogły dopowiedzieć nazwę danej części ciała i pokazać je na sobie.

 

4. „Magiczna liczba 7” - poznanie cyfry 7 i jej zapisu graficznego.

 

  • Dziecko ma kartonik z cyfrą od 1-7, ale nie pokazuje go innym. Muszą za pomocą słów - wypowiadając cyfrę, odnaleźć pozostałe dzieci z taką samą cyfrą.
  • Każde dziecko otrzymuje kartonik z cyfrą od 1-7. Na sygnał nauczyciela muszą się ustawić w kilku szeregach w odpowiedniej kolejności od 1-7 przy szarfie koloru odpowiadającej barwie jego kartonika.
  • Zabawa ruchowo - naśladowcza.

Dzieci śpiewają i naśladują odpowiedni ruch ciała w zależności od cyfry:

 

(Czy znasz, czy znasz magiczną liczbę 7) x2
Tak jest 1 - tupnięcie prawą nogą

Twoje uwagi i pomysły

Tagi