Czesław Janczarski dzieciom - regulamin konkursu recytatorskiego

Czesław Janczarski dzieciom - regulamin konkursu recytatorskiego
2.0
1 ocena
Oceń

Organizator konkursu:

 • Przedszkole w Bojanowie, ul. Dąbrowskiego 10, 63-940 Bojanowo


Koordynator konkursu:

 • Ilona Sowińska – nauczyciel przedszkola


Cele konkursu:

 • popularyzowanie poezji dziecięcej Czesława Janczarskiego,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie dzieci twórczością Czesława Janczarskiego,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności dzieci,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.


Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą uczestniczyć dzieci ze wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Bojanowo w wieku 3-6 lat.
 • Każda placówka może zgłosić do udziału w konkursie 6 dzieci (3-6 lat), wyłonionych w eliminacjach wewnętrznych.
 • Zgłoszenia udziału należy dokonać na załączonej Karcie zgłoszenia w terminie nieprzekraczającym 12 lutego 2016 r. w Przedszkolu w Bojanowie. Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Uczestnik konkursu  recytuje wiersz (lub fragment  dłuższego wiersza) Czesława Janczarskiego wybranego z listy utworów przekazanej przez organizatora. Lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
 • Konkurs odbędzie się w sali GCKSTiR w Bojanowie 23 lutego 2016 r. o godz. 16.00.
 • Uczestnicy konkursu przebywają pod opieką rodziców.


Jury:

 • Komisję konkursową powołuje Organizator.
 • Decyzje Jury są niepodważalne.


Kryteria oceny:

 • Recytacje będą oceniane przez Jury w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 latki, 5-6 latki
 • Recytację ocenia Komisja stosując punktację 1-5 punktów
 • Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
- interpretacja,
- ogólny wyraz artystyczny na scenie (uzasadniony gest sceniczny, elementy ruchu).

Nagrody:

 • Spośród uczestników konkursu, w każdej kategorii wiekowej zostanie wyłonionych 3 laureatów.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu za udział otrzymają dyplomy – podziękowania.
 • Laureaci wyłonieni przez Jury otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Przyznana zostanie jedna Nagroda Publiczności.
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich uczestników i dokonaniu oceny przez Jury.


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim i życzymy powodzenia

ORGANIZATOR
Przedszkole w Bojanowie
Ul. Dąbrowskiego 10
63-940 Bojanowo
Tel. 65 5456368
e-mail: biuro@przedszkolewbojanowie.pl

Autor: Ilona Sowińska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi