Przedszkole Bajkowy Świat (Częstochowa)

Przedszkole Bajkowy Świat
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Przedszkole Bajkowy Świat, które jako bezpieczna placówka dla dziecka tworzy mu przyjazne w rodzinnej atmosferze warunki wszechstronnego rozwoju w sferze społecznej, emocjonalnej, poznawczej i twórczej. Wspiera całościowo rozwój dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole to ma wychowywać, edukować i rozwijać umiejętności dzieci przez doświadczenie. Promuje i wspiera zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną i zdrowie emocjonalne. Jest zarówno dla dziecka jak i jego rodziców wsparciem w procesie wychowania. Stawia na równość podmiotów jakimi są: nauczyciel, wychowanek i rodzic. Prowadzi partnerską współpracę z rodzicami. Szkoli, edukuje i dostarcza niezbędne informacje rodzicom oraz pomaga...

Przedszkola w pobliżu

Kolorowanki