Przedszkole Bajkowy Świat (Częstochowa)

Przedszkole Bajkowy Świat
zobacz więcej (38)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Jesienna 205, Częstochowa
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • zajęcia teatralne
 • kółko kulinarne
 • urodziny
 • catering na imprezy
 • animacje
 • indywidualna opieka nad dziećmi
 • warsztaty dla dzieci
 • warsztaty dla rodziców
 • internet
 • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Przedszkole Bajkowy Świat, które jako bezpieczna placówka dla dziecka tworzy mu przyjazne w rodzinnej atmosferze warunki wszechstronnego rozwoju w sferze społecznej, emocjonalnej, poznawczej i twórczej. Wspiera całościowo rozwój dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole to ma wychowywać, edukować i rozwijać umiejętności dzieci przez doświadczenie. Promuje i wspiera zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną i zdrowie emocjonalne. Jest zarówno dla dziecka jak i jego rodziców wsparciem w procesie wychowania. Stawia na równość podmiotów jakimi są: nauczyciel, wychowanek i rodzic. Prowadzi partnerską współpracę z rodzicami. Szkoli, edukuje i dostarcza niezbędne informacje rodzicom oraz pomaga...

Galeria

Filmy

Program nauczania

Zajęcia w Bajkowym Świecie:

 

 

Zajęcia rytmiczne

 

Kształtują słuch muzyczny i poczucie rytmu. Pobudzają połączenia neuronowe w obydwu półkulach mózgowych. Uczą różnych sposobów wyrażania emocji, poznawania siebie i autoprezentacji, tak bardzo potrzebnych w całym naszym życiu.


Zajęcia języka angielskiego

 

Podczas zabaw z językiem angielskim kształtujemy u dzieci otwartość na świat, zainteresowanie wielokulturowością współczesnego społeczeństwa. Uczymy tolerancji – jesteśmy różni, ale ważni dla wszystkich. Zajęcia prowadzimy we wszystkich grupach wiekowych.


Zajęcia plastyczne

 

Wiele miejsca poświęcamy wychowaniu przez sztukę. Tutaj dzieci  odczuwają radość i zadowolenie z własnych działań oraz mają potrzebę poszukiwania i zdobywania nowych wartości.Zajęcia terapeutyczne

 

 Na tych zajęciach działania wychowawcze skierowane są na udzielenie pomocy dziecku. W zależności od potrzeb rozwijana jest percepcja, słuchowa, percepcja wzrokowa, motoryka mała i duża, komunikacja lub sfera emocjonalna.


Zajęcia  kodowania bez komputera

 

Dzieci uczą się przez zabawę. Podczas zajęć rozwijamy logiczne myślenie i umiejętności matematyczne. Wspomagamy rozwój ruchowy, poznawczy oraz emocjonalny. Rozbudzamy inwencję twórczą, kreatywności. Kształtujemy e-kompetencje. Uczymy  współpracy, pracy zespołowej. Przygotowujemy do edukacji szkolnej.


Zajęcia dodatkowe /odpłatne/

 

Jesteśmy otwarci na propozycje dodatkowych zajęć /odpłatnych/ kierowane do nas  przez Rodziców dzieci przyjętych do przedszkola. Postaramy się w miarę możliwości je zorganizować /min. 6 chętnych dzieci, wykwalifikowana kadra/.

 

 

 

Kolorowanki