Czy dziecko może zostać same w domu?

Czy dziecko może zostać same w domu?
Drukuj Skomentuj

Nie każdy rodzic ma możliwość pracy zdalnej i tym samym sprawowania opieki nad dzieckiem. Co z osobami, które nie mogą pozostawić swojego dziecka pod opieką dziadków? Czy można zostawić dziecko same w domu?

Dla wielu rodziców zamknięcie żłobków i przedszkoli to duży problem. I nie mamy tu na myśli ciągłego przebywania z dzieckiem, a wręcz przeciwnie. Nie wszyscy mają możliwość pracy zdalnej, a tym samym sprawowania ciągłej opieki nad maluchem. Oczywiście, w takim wypadku można skorzystać z pomocy bliskich. Co jednak gdy nie ma takiej możliwości? Czy można zostawiać dziecko same w domu?

 

Przesłanki, by powierzyć opiekę

 

W takich sytuacjach część rodziców prosi starsze rodzeństwo dziecka o pomoc. Zdania w tej sprawie są podzielone - jedni uważają że to dobry pomysł, drudzy wskazują na zbytnie obarczanie starszego dziecka odpowiedzialnością. Jak twierdzą eksperci, to czy należy powierzać opiekę młodszego dziecka starszemu rodzeństwu jest sprawą indywidualną, ponieważ to rodzice znają swoje dzieci najlepiej. 

 

W podjęciu decyzji mogą pomóc odpowiedzi na następujące pytania:

 

  1. Czy masz pełne zaufanie do dzieci? Czy jesteś pewien, że nie wpadną na głupie pomysły?
  2. Czy wcześniej wykazywały się swoją samodzielnością? Wiesz że poradzą sobie w prostych czynnościach domowych pod twoją nieobecność?
  3. Czy wcześniej bywały sytuacje, w których zostawały same i w tym czasie przestrzegały zasad obowiązujących w domu? Czy nic się wtedy nie stało?
  4. Czy twoje starsze dziecko przejawia zachowania serdeczne i opiekuńcze w stosunku do młodszego rodzeństwa?
  5. Czy starsze rodzeństwo umie posługiwać się telefonem i wie jak wezwać pomoc w razie wypadku?

 

Czy jest to legalne?

 

Warto jednak pamiętać, że w świetle prawa zostawianie małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru, podlega karze grzywny albo karze nagany (art. 82 § 6 kodeksu wykroczeń). Podobnie mówi art. 106 kodeksu wykroczeń: kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

Indywidualna decyzja rodzica

 

Brak możliwości opieki nad dzieckiem to jedna z trudniejszych sytuacji, którą rodzice muszą podjąć w związku z tymczasowym zamknięciem żłobków i przedszkoli. W podejmowaniu decyzji o pozostawieniu dziecka pod opieką rodzeństwa bądź samemu należy uwzględnić stopień dojrzałości dziecka. Jest to kolejna, bardzo indywidualna kwestia. W końcu dzieci są różne - jedne na nieobecność rodzica mogą zareagować paniką, gdy drugie świetnie sobie poradzą.

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (1)