Czym jest metoda dynamicznych obrazów?

Czym jest metoda dynamicznych obrazów?
Drukuj Skomentuj

Organizacja aktywnego uczestnictwa dzieci w czytaniu, pozwala im na wyrażenie swych doznań poprzez różnorodne formy ekspresji twórczej. Ułożone przez autora tekstu zdania zwiększają wyobraźnię o nowe wrażenia, doznania, wspierając rozumienie pojęć i relację pomiędzy nimi.


Edukacja przez ruch

 

W systemie „Edukacja przez ruch” (EPR) praca z tekstem literackim nie wymaga skupienia tylko na samym czytaniu, za który najczęściej odpowiedzialny jest nauczyciel. Praca z tekstem literackim ma charakter zintegrowany, który swą istotę opiera na zróżnicowanych czynnościach praktycznych i zaangażowaniu wielozmysłowym. Proste techniki systemu, takie jak ćwiczenia, zabawy, gry angażujące dziecko, tworzą charakterystyczny dla systemu EPR sposób zabawy, gdzie ruch i wyobraźnia stają się podstawowymi narzędziami eksploracji tekstu. 

 


Umysł, wyobraźnie i obrazy

 

Wyobraźnia człowieka to ciąg obrazów, umysł to proces manipulacji obrazami. Wszystkie procesy umysłowe mają dynamiczny charakter i prowadzą do zobrazowania naszych myśli. Gdy rozmawiamy – myślimy. Im bardziej potrafimy zobrazować sobie nasze myśli, tym lepiej rozumiemy to, o czym rozmawiamy. Obrazy są wszędzie wokół dzieci, niektóre są im dostępne, inne wymagają odkrycia. Obrazy są tworzone przez dzieci podczas zabawy, przyjmowania w zabawie różnych ról. Tekst literacki również wypełniony jest obrazami, które stają się dynamiczne i dostępne dzieciom, gdy te mogą je odkrywać w trakcie zabawy, angażując w nią wszystkie swoje zmysły. 

 

Kłamstwem jest, że grupa dzieci słuchających tekst rozumie go w takim samym stopniu i w podobny sposób jest zaangażowana w jego odkrywanie. Każde dziecko ma inny bagaż doświadczeń, a co za tym idzie, każde rozumie tekst w inny sposób.

 

Warto zauważyć, że prawidłowa praca z tekstem literackim musi zawierać: ćwiczenia w słuchaniu, artykulacji, czytaniu obrazu (gdy dziecko jest nieco starsze, i gotowe – to czytanie tekstu), ćwiczenia kreślenia, rysowania, czyli ćwiczenia graficzne, zapisu elementów adekwatnych do kontekstu zawartego w tekście, (gdy dziecko jest nieco starsze i gotowe, to pisanie i zapis: znaku, litery, wyrazu, zdania itd.). Naprzeciw wychodzi metoda dynamicznych obrazów.

 

Sprawdź również: Najnowsze formy i metody współpracy przedszkola z rodzicami

Metoda dynamicznych obrazów

 

Metoda dynamicznych obrazów jest propozycją wspierania procesu samodzielnego porządkowania obrazów umysłowych przez dziecko, których źródłem jest tekst, dzięki naturalnej zabawie. Wspiera ona rozwój umiejętności słuchania, artykulacji, mówienia, czytania obrazów, czytania tekstów, kreślenia i pisania jednocześnie, ponieważ wszystkie te czynności są wzajemnie zależne w procesie nadawania znaczeń. Metoda korzysta z podstawowych technik systemu „Edukacja przez ruch”, prostych i złożonych, koncentruje się na wielozmysłowej eksploracji przestrzeni tekstu literackiego, eksperymentach i procesie badawczym. Tekst literacki w metodzie jest narzędziem inicjującym zabawy, a także tworzącym i poszerzającym sposoby myślenia dzieci. 

 

Dziecko odkrywa sens działania

 

Teksty rytmiczne i rymowane angażują dzieci do aktywności twórczej, bo każde pokolenie dzieci wymyśla własne wierszyki rymowanki i używa ich w spontanicznych zabawach.  

 

Metoda obejmuje cały rozwój językowy dziecka, stąd tekst literacki staje się przyczyną używania głosek, wyzwala aktywność ruchową, rytmiczną, muzyczną, graficzną, przy czym nie zawsze nauczyciel czytający tekst ma przed sobą siedzącą gromadkę dzieci. Dzieci w trakcie czytania nauczyciela cały czas się poruszają. Celem zajęć nie jest tylko odsłuchanie tekstu i odpowiedź na zadane pytanie dotyczące tekstu, a całościowe wsparcie w rozwoju, nadawanie znaczeń i odkrywanie swych możliwości przez dzieci.


Sprawdź także: Arkusz organizacyjny przedszkola w 2021 roku

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!