Czyste powietrze i czysta woda - scenariusz zajęcia dla dzieci 4 i 5 letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Czyste powietrze i czysta woda - scenariusz zajęcia dla dzieci 4 i 5 letnich
3.0
2 oceny
Oceń
{

SCENARIUSZ ZAJĘCIA  Z ZAKRESU  ROZWIJANIA KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH WSRÓD DZIECI 4 i 5 LETNICH.

 

TEMAT: Czyste powietrze i czysta woda – zabawy językowe i badawcze.

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA  Z ZAKRESU  ROZWIJANIA KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH WSRÓD DZIECI 4 i 5 LETNICH.

 

TEMAT: Czyste powietrze i czysta woda – zabawy językowe i badawcze.

 

 


Obszary podstawy programowej :

 

1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:

1.1 Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują.

 

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych :

6.3 Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich.

 

13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną:

13.1 Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego.

 

13.4 Rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki…

- kształtowanie gotowości do czytania i pisania:
- ma sprawność rąk oraz współpracę ręki i oka, która jest potrzebna do rysowania,
- interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania.

 

14.5 Słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich,
- wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia:
- stara się łączyć przyczynę ze skutkiem, próbuje przywidywać, co może się zdarzyć,
- wspomaganie rozwoju mowy dzieci:
- zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym,
- uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje wypowiedzi o ważnych sprawach.

Główne treści programowe:

 

- zapoznanie ze zjawiskiem zanieczyszczenia powietrza i wody,

- uczestniczenie w dydaktycznych zabawach badawczych, wyjaśniających wybrane zjawiska fizyczne,
- uczestniczenie w zabawach rozwijających aktywność badawczą,

- myślenie, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo – skutkowego,
- uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych,
- stosowanie w wypowiedziach prawidłowych form fleksyjnych,
- stwarzanie okazji do podejmowania i realizowania indywidualnych zadań, samodzielnego rozwiązywania problemów,
- podejmowanie prób wyciągania wniosków,
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- reagowanie na polecenia nauczyciela,
- spokojne czekanie na swoją kolej do odpowiedzi.

 

Cele:

 

- zapoznanie z treścią opowiadania, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się,

- używanie poprawnych form fleksyjnych w wypowiedziach,
- rozpoznawanie i nazywanie liter, czytanie globalne,
- nabywanie umiejętności budowania wypowiedzi na temat utworu i własnych spostrzeżeń,
- rozwijanie umiejętności samodzielnego wyciągania wniosków,
doskonalenie procesów logicznego i twórczego myślenia,
- rozwijanie pomysłowości, wyobraźni,
- doskonalenie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,
- nabywanie świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej,
- nabywanie płynności ruchowej,
- samodzielne wyciąganie wniosków,
- doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej, ćwiczenie słuchu fonematycznego,
- kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

- wzmacnianie koncentracji uwagi,
- czerpanie radości z uczestnictwa w zabawie,
- uruchamianie wielu zmysłów: wzrok, słuch, dotyk – integracja sensoryczna.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Metody:  

 

Słowne: słuchanie opowiadania, rozmowa, instrukcja.
Oglądowe: obserwacja, pokaz.
Praktyczne: kierowania własną działalnością, zadań stawianych dziecku, zabaw ruchowych, zabaw plastycznych.
Aktywizujące: pedagogika zabawy, gimnastyka twórcza R. Labana.

Środki dydaktyczne:

 

- piosenka Głowa, ramiona…
- opowiadanie O. Syrowatki  O kominie, który przestał dymić,
- ilustracje do opowiadania,
- litery,
- obrazki pocięte na części do układania,
- piosenki (nagrane na CD):  Nasze uszy słyszą świat

Twoje uwagi i pomysły

Tagi