Przedszkole nr 2 im. Janina Porazińska (Darłowo)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Przedszkole nr 2 im. Janina Porazińska
Królowej Jadwigi  3
76-150 Darłowo

Opis obiektu

Placówka zatrudnia wykwalifikowana kadrę pedagogiczną, która bardzo wspiera dzieci w rozwijaniu ich zainteresowań, talentów.    Nasze przedszkole:       sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka, wspiera rodziców w wychowaniu dziecka, wyposaża dziecko w kluczowe umiejętności opisane w podstawie programowej, współpracuje z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej propaguje zdrowy styl życia, stwarza dzieciom możliwość osiągania sukcesów na granicy ich potencjalnych możliwości, współpracuje z rodzicami jako współpartnerami w edukacji, zapewnia wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną,  

Kolorowanki