Dary jesieni - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Dary jesieni - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków
3.5
11 ocen
Oceń
{

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH


Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

Grupa: 3-latki.

 

Data: 26.09.2013 r.

 

Temat: „Dary jesieni”

 

Cel główny: wyrabianie nawyku aktywności ruchowej.

 

Cele szczegółowe – dziecko:

 

 • uczestniczy aktywnie w organizowanych zabawach i ćwiczeniach,
 • potrafi utrzymać równowagę, chodząc po zwężonym torze płaskim,
 • potrafi poruszać się i zatrzymać na sygnał,
 • potrafi naśladować ruchem czynności wykonywane przez dorosłego.
 • odczuwa radość z udziału w zabawach ruchowych.

 

 

Treści programowe: „Kalendarz Przedszkolaka”. Program wychowania przedszkolnego. Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała; Wyd. Szkolne PWN; Warszawa 2012. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

 

Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych – kontakty i postawy społeczne:

 

 • stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi,
 • reaguje na polecenia,
 • wykazuje zainteresowanie zabawami i zajęciami organizowanymi przez nauczyciela.

 

 

Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci – sprawność ruchowa:

 

 • bierze udział w organizowanych zabawach ruchowych,
 • umie pokonywać proste przeszkody,
 • potrafi korzystać z urządzeń i sprzętów w czasie zabaw.

 

 

Obszar 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

 

 • dostosowuje się do ustalonych reguł w zabawach ruchowych.

 

 

Formy: indywidualna, zbiorowa.

 

Metody: podające (opis, wyjaśnienia), praktyczne (pokaz, ćwiczenia), zabawowa (zawierająca w sobie formy naśladowczą i zadaniową).

 

Środki dydaktyczne: bębenek, 2 skakanki, laska dla każdego dziecka

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

I Część wstępna:

 

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Spadające kasztany” – dzieci stoją w rozsypce na dywanie, bez ruchu (są „kasztanami”); na sygnał bębenka (wieje wiatr) kasztany spadają (dzieci wykonują przysiad podparty).

 

2. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Zbiory jarzębiny” – nauczycielka jest drzewem jarzębiny, dzieci swobodnie gromadzą się wokół nauczycielki. Na sygnał słowny „zrywamy jarzębinę” dzieci wspinają się na palcach i wyciągają ręce najwyżej jak mogą.

 

II Część główna:

 

3. Ćwiczenia kształtujące tułowia „Grzybobranie” – marsz po sali. Co kilka kroków zatrzymanie się, skłon w przód, skręt w prawo i w lewo – dzieci naśladują ruchem zbieranie grzybów w lesie. 

4. Zabawa na czworakach „Kasztanowy konik” – dzieci poruszają się na czworakach po dywanie przy dźwiękach bębenka. Na przerwę w muzyce „kasztanowe koniki” zastygają w bezruchu.

 

5. Zabawa równoważna „Przejście przez kładkę” – na dywanie leżą dwie skakanki w odległości 30 cm od siebie. Dzieci przechodzą po utworzonej w ten sposób kładce z rękoma wyprostowanymi po bokach.

 

III Część końcowa:

 

6. Ćwiczenie wyprostne – dzieci maszerują po obwodzie koła, trzymają w rękach laskę na wysokości dolnej części pleców.

 

7. Po odłożeniu lasek na miejsce, omówienie zajęć przy aktywnym udziale dzieci, ze zwróceniem uwagi na ważną rolę ruchu dla zdrowia człowieka.

 

Opracowanie: Mariola Miszczak

Twoje uwagi i pomysły

Tagi