Dbajmy o ptaki zimą - scenariusz zajęć dla grupy 3-4 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Dbajmy o ptaki zimą - scenariusz zajęć dla grupy 3-4 latków
2.9
9 ocen
Oceń
{

Dbajmy o ptaki zimą na podstawie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Gawronek poznaje zimę”.

Cele ogólne:

 • uświadomienie konieczności niesienie pomocy ptakom zimą
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • doskonalenie poprawnych wypowiedzi
 • rozwijanie ekspresji ruchowej i muzycznej
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • usprawnianie grafomotoryki


Cele operacyjne:

 • potrafi wymienić sposoby dokarmiania ptaków
 • potrafi wypowiedzieć się na tematy wysłuchanego opowiadania
 • potrafi samodzielnie opowiedzieć wysłuchany utwór przy pomocy ilustracji
 • potrafi rozróżnić skupienia wody
 • potrafi określić i porównać liczebność zbiorów – o jeden więcej, o jeden
 • potrafi określić położenie sylwety  ptaka w przestrzeni stosują  określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
 • potrafi przestrzegać zasad zabawy
 • potrafi rytmicznie poruszać się przy muzyce


Metody pracy:

 • praktyczna
 • asymilacja wiedzy
 • waloryzacji


Forma pracy:

 • grupowa
 • indywidualna


Środki dydaktyczne:
opowiadania H. Zdzitowieckiej „Gawronek poznaje zimę”, ilustracje do opowiadania, sylwety: drzewa, pięć gawronów dużych i cztery małe, piosenka „Wróbelki zimą” sł. W. Broniewskiego, muz. K. Kwiatkowski płyta CD, krążki (hula-hop), karta z rysunkiem po śladzie.

1. Powitanie w kole – podanie „iskierki przyjaźni” i omówienie tematyki zajęć.

2. Zabawa orientacyjno–porządkowa „ Ptaszki do karmnika”.
Dzieci poruszają się przy akompaniamencie tamburynu pomiędzy rozłożonymi na podłodze krążkami, naśladując latające ptaki. Podczas przerwy w muzyce przykucają na najbliższym krążku i stukają o niego palcami – zbierają ziarenka.

3. Wysłuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Gawronek poznaje zimę”.

4. Rozmowa na temat treści wysłuchanego utwór. Dzieci odpowiadają na pytania:

 • Kto występuje w opowiadaniu?
 • Dlaczego mały gawronek zmarzł w nocy?
 • Jakie oznaki zimy zobaczył gawronek?
 • Co stało się z wodą w stawie?
 • Dlaczego zima jest tak niebezpieczna dla ptaków?
 • Co należy zrobić, żeby pomóc ptakom przetrwały zimę?


5. Próba samodzielnego opowiedzenia utworu przez chętne dzieci korzystając ilustracji do opowiadania.

6. Zabawa „Liczymy duże i małe gawrony”.
Na tablicy przygotowano następujące sylwety: sylwetkę drzewa, pięć gawronów dużych i cztery małe. Zadaniem dzieci jest sprawdzenie, czy każdy mały gawron będzie miał dużego opiekuna. W tym celu sadzają na jednej gałęzi drzewa małego i dużego gawrona. Udzielają odpowiedzi na pytanie: Czy wszystkie gawrony będą miały opiekuna?

7. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Ukryte ptaszki”. Nauczyciel ukrywa w różnych częściach sali sylwety wybranych ptaków. Zadaniem dzieci jest ich odszukanie i określenie z zastosowaniem przyimków: na, pod, nad, za, przed, obok – w jakich miejscach zostały schowane.

8. Zabawa muzyczno-ruchowa „Cztery grupy”
Nauczyciel dzieli dzieci na cztery grupy:

 • Pierwsza – naśladuje jazdę na rowerze (dzieci kładą się i wykonują rowerki).
 • Druga – granie w piłkę (podskakują jak piłki).
 • Trzecia – chodzi pod parasolem, gdy pada deszcz (maszerują z woreczkiem na głowie).
 • Czwarta – naśladuje toczenie kul, żeby ulepić bałwana (toczą się bokiem po dywanie).

Dzieci chodzą po kole i śpiewają tekst piosenki „Wróbelki zimą” sł. W. Broniewskiego, muz. K. Kwiatkowski. Po odśpiewaniu piosenki nauczyciel wywołuje jedną z grup. Dzieci wchodzą do środka koła i wykonują ruchy umówione wcześniej.

9. Rysowanie po śladzie „Do którego karmnika leci ptaszek”.
Dzieci rysują po śladzie plątaniny tak, aby doprowadzić ptaszka do właściwego karmnika. Kolorowanie obrazka w uwzględnienie różnic w upierzeniu ptaków.

10. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Opracowała: mgr Jolanta Opara

Twoje uwagi i pomysły

Tagi