Dbamy o przyrodę - gra dydaktyczna o tematyce ekologicznej

Dbamy o przyrodę - gra dydaktyczna o tematyce ekologicznej
3.5
2 oceny
Oceń

Cele ogólne:

  • kształtowanie odporności emocjonalnej;
  • wdrażanie do znoszenia porażki z nadzieją, że przy ponownej próbie odniesie się sukces;
  • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł gry;
  • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 6;
  • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.


Cele szczegółowe:

  • potrafi pogodzić się z przegraną rozumiejąc, że ktoś musi wygrać;
  • przestrzega ustalone reguły gry;
  • przelicza elementy w zakresie 6;
  • potrafi współdziałać z rówieśnikami.


Pomoce:

  • 4 pionki w różnych kolorach, kostka z oczkami, plansza przedstawiająca grę.


Zasady gry:

W grze może brać udział 2-4 osoby. Dziecko, które wyrzuci kostką szóstkę, rozpoczyna grę. Gracz przesuwa się do mety taką liczbą pól, jaką wskaże kostka. Jeżeli pionek natrafi na pole oznaczone rysunkiem, wykonuje ruch zgodnie z podaną legendą. Zwycięża ten, kto przejdzie całą trasę i jako pierwszy dojdzie do mety.

Autor: Elżbieta Szwarc

Twoje uwagi i pomysły

Tagi