Deszczowa muzyka - scenariusz zajęć z obszaru edukacji muzycznej dla 6-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Deszczowa muzyka - scenariusz zajęć z obszaru edukacji muzycznej dla 6-latków
4.2
5 ocen
Oceń
{

Temat cykliczny: LISTOPADOWA POGODA

Temat cykliczny: LISTOPADOWA POGODA


Cele ogólne:

 • rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki;
 • stwarzanie sytuacji wdrażających do słuchania utworów instrumentalnych nawiązujących do aktualnej pory roku oraz sprzyjających wyrażaniu przez dzieci swoich przeżyć i nastrojów wywołanych tym utworem.

Cele szczegółowe – dziecko:

 • zaznacza pierwszą miarę taktu w metrum i reaguje ruchem na przerwę w muzyce
 • rozpoznaje dźwięki padającego deszczu, wypowiada się na jego temat
 • rozpoznaje słuchem melodię znanej piosenki „W deszczowym rytmie”
 • poprawnie intonuje piosenkę pod względem rytmicznym, melodycznym z uwzględnieniem stosowania właściwego oddechu
 • naśladuje głosem odgłosy padającego deszczu
 • naśladuje odgłosy padającego deszczu przy użyciu różnych przedmiotów
 • reaguje ruchem na zmiany tempa i dynamiki słyszanej muzyki
 • odtwarza podany rytm
 • akceptuje pomysły kolegów
 • ruchem interpretuje treść muzyczną
 • przedstawia swoje wyobrażenia w formie plastycznej
 • doświadcza wrażeń emocjonalnych wywołanych pięknem utworu muzycznego i atmosferą w jakiej go wysłucha.

Metody pracy:

 • Metody oparte na: słowie, bezpośrednim spostrzeganiu, działaniu, przeżywaniu.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: kaseta z nagraniem padającego deszczu, kaseta z nagraniem „PRELUDIUM DESZCZOWEGO” F. Chopina, ilustracje deszczowej pogody, łyżeczki, klucze, butelki i miseczki z wodą, klocki, gazety, celofan, świece, parasolki, duże arkusze papieru, wełna, farby, wycięte z kartonu kropelki deszczu, kredki, wycięta biała i czarna chmurka, instrumenty perkusyjne.

Przebieg zajęć:
Przed zajęciami dzieci poznały słowa i melodię piosenki „W deszczowym rytmie” – muzyka M. Sawa, słowa E. Szeptyńska.
1. Marsz przy akompaniamencie pianina (na całych stopach, na palcach, zaznaczanie klaśnięciem a następnie tupnięciem pierwszej miary taktu w metrum 2/4 i 4/4.
2. Muzyczne przywitanie z dziećmi.
3. Zabawa „Powitanie z kolegami” – dzieci poruszają się w rytm muzyki; na przerwę w muzyce witają się z kolegami (witają się dłonie, kolana, nosy itp.)
4. Zagadka muzyczna „O czym będziemy dzisiaj rozmawiać?”
a. Słuchanie nagranych odgłosów padającego deszczu
b. Odsłonięcie ilustracji z deszczową pogodą
c. Rozmowa wokół problemów: skąd się bierze deszcz?, jak wygląda niebo w deszczowy dzień?, co się dzieje z deszczem jak spadnie na ziemię?, jak ludzie chronią się przed deszczem?
5. „Co to za piosenka?” – rozpoznanie tytułu piosenki „W deszczowym rytmie” po zagranym fragmencie refrenu
a. Śpiewanie piosenki wesoło – smutno, cicho – głośno z wykorzystaniem w refrenie naturalnych efektów akustycznych (tupnięcie, klaskanie)
b. Rozmowa na temat „Jakie odgłosy wydaje padający deszcz?” (kap-kap, plim-plam, plusk-plusk, stuk-stuk itp.)
6. Odkrywanie na sali różnych przedmiotów i materiałów za pomocą których można wywołać odgłos padającego deszczu – prezentacja przed kolegami (wykorzystanie gazet celofanu, misek i butelek z wodą, instrumentów, łyżeczek itp.). Wspólny koncert – nauczyciel dyryguje (ręka opuszczona – drobny, cichy deszczyk, który stopniowo przechodzi w ulewę – ręka uniesiona w górę).
7. Zabawa w „kropelki” – nauczyciel wystukuje na bębenku rytm – odgłos spadających kropli zmieniając natężenie uderzeń. Dzieci wystukują ten sam rytm uderzając palcami o gazetę.
8. „Taniec w deszczu” – zabawy przy muzyce z wykorzystaniem gazet (naśladowanie szumu wiatru, dmuchanie gazet po podłodze, ułożenie gazet na podłodze „kałuże” – chodzenie między nimi lub bieganie na palcach między nimi – reagowanie ruchem na zmiany tempa i dynamiki muzyki).
9. Słuchanie „Preludium Deszczowego” F. Chopina (przy zasłoniętych oknach i zapalonych świecach)
a. Malowanie do muzyki wełną maczaną w farbie

Twoje uwagi i pomysły

Tagi