Dla Babci i Dziadka - scenariusz uroczystości dla dzieci 2 i 3-letnich

Dla Babci i Dziadka - scenariusz uroczystości dla dzieci 2 i 3-letnich
3.0
12 ocen
Oceń

Temat: Dla Babci i Dziadka

 

Cel główny:

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną;

- rozwijanie umiejętności  prezentowania własnych umiejętności.

 

Cele operacyjne (dziecko):
- dostosowuje ruch do muzyki i sekwencji muzycznych,
- aktywnie uczestniczy zabawach ruchowo-muzycznych,
- potrafi ustawić się zgodnie z poleceniem,
- potrafi śpiewać piosenki o prostej linii melodycznej,
- używa zwrotów oznaczających stopień  pokrewieństwa, np. babcia, dziadek,
- wyraża swoje uczucia do bliskich,
- odczuwa satysfakcje i radość ze sprawiania przyjemności bliskim.

 

Treści programowe: „Trampolina”. Program wychowania przedszkolnego. Małgorzata Janiak, Kamila Witerska, PWN, Warszawa 2017.

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

 

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
- uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym w rytmicznych, muzycznych, naśladowczych; 5,
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:
- przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci i osób dorosłych; 3,
- przejawia swoje emocje i uczucia używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu; 4,
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka:
- odczuwa i przejawia swoją przynależność do rodziny; 2,
- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; 8;
- komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne ; 9.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów; 1,
- eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; aktywnie rozpoznaje melodie, piosenki charakterystyczne dla uroczystości, np. Dnia Babci i Dziadka; 7.

 

Metoda:

- słowna,

- czynna,

- eksponująca.

 

Forma: 

- zbiorowa,

- indywidualna,

- w parach.

 

Środki dydaktyczne: płyty CD z nagraniami piosenek: Do przedszkola idzie maluch, Jestem sobie przedszkolaczek, (Zabawy muzyczne 3-latków MAC), Życzenia dla babci i dziadka (Trampolina PWN), Deszczyk pada, Marsz, Polka kłanianka (Razem w przedszkolu 3-latka Mac cz. 1) dekoracja sali, prezent - kwiatki z odbitych w farbie dłoni dzieci.

 

Przebieg uroczystości:

 

I. Część wstępna:

 

1. Powitanie przez nauczycielkę.

 

2. Piosenka na powitanie gości: Do przedszkola idzie maluch. Dzieci maszerując wchodzą do sali. Przy pierwszej zwrotce piosenki dzieci maszerują i śpiewają. Na słowa: tup, tup, tup, zatrzymują się i tupią nóżkami w miejscu.

 

I. Do przedszkola idzie maluch
tup, tup, tup.
Wszyscy dziś malucha chwalą
tup, tup, tup.
Przy drugiej zwrotce dzieci z rączkami na bioderkach obracają się wkoło.

 

II. Zna wierszyki i piosenki
la, la, la, la.
Zawsze chodzi uśmiechnięty
la, la, la, la.
Przy trzeciej zwrotce dzieci podskakują.

 

III. Podskakują razem dzieci.
hop, hop, hop, hop.
Bo tu bawią się najlepiej
hop, hop, hop, hop.

 

II. Część główna:

 

3. Piosenka: Jestem sobie przedszkolaczek - ilustrowanie ruchem treści piosenki.

 

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.
Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.


Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.


Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi