„Dobra rada...”- scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
„Dobra rada...”- scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Oceń
{

Temat: „Dobra rada - jeśli nie chcesz mieć problemów, szczotkuj zęby po jedzeniu!”

 

Cel ogólny: Usprawnianie motoryki rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

Zastosowane metody dydaktyczne: podające, eksponujące, praktyczne


Zastosowane elementy metod ( i programów) terapii pedagogicznej: kinezjologia edukacyjna

 

Forma terapii: indywidualna

 

 

Przebieg zajęć:

 

I. Zajęcia wstępne

 

 
1. Powitanie

Cel: Budowanie więzi między dzieckiem, a prowadząca, wytworzenie odpowiedniej atmosfery, utrwalanie orientacji schemacie własnego ciała

 

Przebieg: Powitanie zabawą „Witamy się” – wskazywanie odpowiednich części ciała.

 

2. „Gimnastyka języka”

 

Cel: Usprawnianie narządów artykulacyjnych

 

Przebieg: Ćwiczenie języka przy lusterku. Dziecko wykonuje ćwiczenia, które demonstruje terapeuta: „Język wita się z nami (wyciągnięty język). Zawstydził  się (schowany, buzia zamknięta). Już się nie wstydzi, spogląda w prawą stronę  i lewą stronę. Patrzy w górę,  i w dół. Spodziewa się gości, więc jeszcze raz rozgląda się. Musi posprzątać mieszkanie. Myje  wszystkie ząbki (dotyka po kolei wszystkich ząbków),wyciera kurze (dotyka prawego i lewego policzka). Posprzątane. Teraz wypatrujemy gości (język wysunięty).”

 

Pomoce: Lusterko   

 

 

II. Zajęcia właściwe

 

1. Woda

 

Cel: Przewodzenie impulsów nerwowych

 

Przebieg: Picie wody

 

Pomoce: WODA

 

2. Leniwa ósemka

 

Cel: Usprawnianie koordynacji ręka - oko

 

Przebieg: Samodzielne kreślenie ósemki ręką po planszy wiszącej na wysokości wzroku.

 

Pomoce: PLANSZA Z LENIWĄ ÓSEMKĄ

 

3. Historyjka obrazkowa: „Myję ząbki”

 

Cel: Doskonalenie  umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego,

 

Przebieg: Terapeuta opowiada historyjkę, którą przerwie  w 4 miejscach, aby dziecko mogło dobrać odpowiedni obrazek.
„Mały Karolek zjadł śniadanie  i poszedł do łazienki aby umyć zęby. Zdjął z półki  kubek, pastę i szczoteczkę. Odkręcił wodę  i nalał ją do kubeczka. Jak myślisz co było dalej?
Odkręcił pastę, wycisnął trochę na szczoteczkę i zakręcił tubkę. Co teraz robi Karolek?
Szczotkuje  zęby, dokładnie myje każdy ząb, na górze i na dole. Teraz Karolek... (DZIECKO DOPOWIADA)
Karolek płucze zęby wodą z kubeczka. Później płucze szczotkę i wylewa resztę wody. Wkłada pastę  i szczoteczkę do kubka i odstawia na półkę.

 

Pomoce: 4 obrazki  składające się na historyjkę

 

4. Moja historyjka

 

Cel: Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

 

Przebieg: Dziecko stara się samodzielnie opowiedzieć historyjkę o Karolku, korzystając z obrazków.

 

5. Zabawa ruchowa „myję zęby”

 

Cel: Świadome wyrabianie kontroli nad ruchami, doskonalenie umiejętności  naśladowania ruchów

 

Przebieg: Terapeuta demonstruje ruchy, dziecko naśladuje  jego ruchy.

 

6. „Pan ząbek wita dzieci”

 

Cel: Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, rozwijanie  kreatywności poprzez eksperymentowanie z różnym materiałem  plastycznym

 

Przebieg: Terapeuta demonstruje  dużą kartkę z konturem zęba.  Kartkę należy wykleić  kaszą manną.

 

Pomoce: KARTA PRACY, „Ząb”, Klej, Kasza manna

 

7. „Co tu nie pasuje?”

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi