Dobry i zły dotyk - scenariusz zajęć dydaktycznych

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Dobry i zły dotyk - scenariusz zajęć dydaktycznych
Oceń
{

"Dobry i zły dotyk"

Cele ogólne:
1. Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka poza terenem przedszkola – rozumienie potrzeby zachowania ostrożności w kontaktach z osobami obcymi IV/4.
2. Kształtowanie umiejętności odmowy pójścia np. na spacer z osobą nieznajomą II/6.
3.Informowanie rodziców, nauczycielki o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zarówno własnemu jak i innych I/10.
4.Przyzwyczajanie do zgodnego współdziałania w zespole III/5.

Cele operacyjne (dziecko…):
- rozwiązuje zagadkę.
- nazywa części ciała,
- dopasowuje napis do części ciała,
- wie, które miejsca jego ciała są intymne,
- potrafi odróżnić dobry dotyk od złego,
- spokojnie oczekuje na swoją kolejność podczas rozmów z całą grupą,
- składa obrazek z części.

Pomoce: szary papier, czarny mazak, sylwety czarnej i zielonej dłoni przypięte na tablicy, ilustracje przedstawiające sytuacje, kiedy dotyk jest dobry, a kiedy zły, napisy (części ciała), muzyka, obrazki pocięte na kilka części w zależności od możliwości dziecka, wizytówki, sylweta zielonej i czarnej dłoni dla każdego dziecka, klej, kolorowe kartki papieru.

Przewidywany przebieg:

1. Zabawa integracyjna Hoki – poki.


2. Wprowadzenie – zagadka (ciało człowieka).


3. Wyszukanie dziecka „mieszczącego się” na szarym papierze – mierzenie, obrysowanie jego sylwetki.


4. „Odczytywanie” (jeżeli dz. ma kłopot, prosi kolegę lub koleżankę potrafiącą czytać) nazw części ciała i przyklejenie ich w odpowiednich miejscach na postaci.


5. Rozmowa nt co to są miejsca intymne, kto może na nie patrzeć, a nawet dotykać, a kto zdecydowanie nie – przypięcie odpowiednich ilustracji i napisów pod zieloną lub czarną sylwetą dłoni.


6. Rozmowa przy ilustracjach – które z nich przestawiają dobry dotyk, a które zły, przypięcie ich w odpowiednim miejscu na tablicy magn.


7. Przedstawianie przez dzieci w teatrzyku cieni scenek:
- dziewczynka bawi się nieopodal swojego miejsca zamieszkania, podchodzi do niej nieznajomy i proponuje, aby usiadła u niego na kolanach, da jej cukierka, a on tylko będzie pilnował, aby nie spadła. - chłopczyk idzie do domu, nieznajomy podchodzi do niego i proponuje,że go odprowadzi do domu.- scenka wg propozycji dzieci.


8. Zabawa ruchowa przy muzyce Powitanie z kolegą różnymi częściami ciała (dobrymi).


9. Składanie obrazków przedstawiających dobry lub zły dotyk z 3-6 części (w zależności od możliwości dziecka),  przyklejenie ich na kartce, dopięcie odpowiedniej dłoni.


10. Wspólne oglądanie prac, próby określenia czy dopięta dłoń ma właściwy kolor.


11. Określanie swoich uczuć po zajęciach przez dzieci poprzez przypięcie wesołej lub smutnej minki na tablicy.
Autor: Elżbieta Biela

Twoje uwagi i pomysły

Tagi