„Dobry Start” - które dzieci nie otrzymają świadczenia?

„Dobry Start” - które dzieci nie otrzymają świadczenia?
Drukuj Skomentuj

Dzieciom, które rozpoczynają rok szkolny, przysługuje świadczenie w wysokości 300 zł w ramach programu „Dobry Start”. Okazuje się jednak, że nie wszystkie dzieci otrzymają pieniądze. Komu nie należy się „Dobry Start”?

Świadczenie „Dobry Start” – co to takiego?


Świadczenie "Dobry Start" to cykliczne, jednorazowe wsparcie, które przysługuje dzieciom raz w roku aż do ukończenia przez dziecko 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie te  przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 

Czytaj również: 1000 plus na dziecko i 400 plus na dziecko - komu będzie przysługiwać?

 

„Dobry Start” – jak otrzymać wsparcie?


Aby otrzymać wsparcie w ramach programu „Dobry Start”, trzeba złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Sprawdź również: 900 plus na dziecko - komu przysługuje?

 

„Dobry Start” – komu nie przysługuje?


Z 300 zł w ramach świadczenia nie skorzystają sześciolatki, które uczęszczają do zerówki. Jak podaje Gazeta.pl, zgodnie z § 6 rozporządzenia o świadczeniu 300 plus, pieniądze nie przysługują na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. Wielu rodziców wskazuje jednak, że wysłanie dziecka do zerówki jest bardzo kosztowne i to o wiele bardziej niż w przypadku późniejszych klas.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!