Dofinansowanie do żłobka - co trzeba wiedzieć o dopłatach do żłobka?

Dofinansowanie do żłobka - co trzeba wiedzieć o dopłatach do żłobka?
Drukuj Skomentuj

Wraz z początkiem kwietnia wystartowało dodatkowe świadczenie finansowe dla rodziców, które umożliwia obniżenie kwoty za pobyt dziecka w żłobku. Którym rodzicom należy się dofinansowanie do żłobka? Co zrobić, by otrzymać dopłatę do żłobka? Odpowiadamy.

Dofinansowanie do żłobka


Dofinansowaniem objęte są dzieci uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub objęte opieką dziennego opiekuna. Nawet jeśli dziecko ma mniej niż 3 lata, ale uczęszcza do przedszkola, to dofinansowanie nie zostanie przyznane.

 

Sprawdź również: Program „Maluch+” - co rodzice mogą zyskać?


Co więcej, żeby placówka opieki spełniała kryteria kwalifikujące ją jako instytucję opieki w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, musi być wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, a dzienny opiekun do wykazu dziennych opiekunów.

 

Dofinansowanie do żłobka – wymagane dane

 

  • imię i nazwisko (rodziców i dziecka),
  • numer PESEL lub gdy nie nadano numeru PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (rodziców i dziecka),
  • data urodzenia (rodziców i dziecka),
  • numer telefonu i adres poczty e-mail obydwojga rodziców,
  • data rozpoczęcia uczęszczania – data faktycznego objęcia dziecka opieką (data rozpoczęcia świadczenia usługi opiekuńczej),
  • data zakończenia uczęszczania – data faktycznego zakończenia przez dziecko uczęszczania do instytucji opieki,
  • wysokość opłaty za pobyt.

 

Dofinansowanie do żłobka z wyrównaniem – jak otrzymać?


Rodzic dziecka musi złożyć wniosek do ZUS w okresie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r., a podmiot prowadzący instytucję opieki – uzupełnić comiesięczną informację o dzieciach za miesiące styczeń-luty.

 

Sprawdź również: Babcia, opiekunka, a może żłobek - co wybrać?


Gdy wniosek zostanie złożony we wskazanym okresie, ZUS przyznając dofinansowanie, przyzna je od stycznia 2022 r. (jeśli dziecko było w tym czasie objęte opieką instytucjonalną i rodzic nie pobierał za ten okres RKO).Źródło: gov.pl

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!