Dom wczasów dziecięcych po nowelizacji

Dom wczasów dziecięcych po nowelizacji
Drukuj Skomentuj

Nowa definicja domu wczasów dziecięcych, określenie czasu przebywania w tej placówce i informacje dotyczące indywidualnego programu zajęć – te kwestie zostały omówione w nowelizacji rozporządzenia regulującego zasady funkcjonowanie placówek publicznych. Tłumaczymy, jakie zmiany wprowadzono w ramach działania domów wczasów dziecięcych.


Czym jest dom wczasów dziecięcych

 

W świetle nowych przepisów dom wczasów dziecięcych to placówka przeznaczona do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu organizowania i  kształcenia dzieci i młodzieży lub wspierania i uzupełniania tego kształcenia, połączonego z równoczesnym wspieraniem ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnieniem ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowaniem zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem warunków klimatycznych.

 

Sprawdź również: Urlopy nauczycieli przedszkola

 

 

Kto korzysta z domu wczasów dziecięcych?

 

Według nowych przepisów wychowankami domu wczasów dziecięcych są dzieci i młodzież przebywające w domu wczasów dziecięcych w celu realizacji obowiązku nauki w szkole. W tej grupie nie bierze się jednak pod uwagę osoby korzystające z domu wczasów dziecięcych w ramach:

 

 

  • wypoczynku,
  • krajoznawstwa i turystyki, organizowanych przez publiczne i niepubliczne szkoły i placówki, do których uczęszczają, inne niż dom wczasów dziecięcych


Czas pobytu w domu wczasów dziecięcych

 

W nowych przepisach poinformowano, jak długo może trwać okres pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych. Okres ten nie może być krótszy niż 6 dni i dłuższy niż 12 tygodni.

 

 

Indywidualny program zajęć

 

W celu uszczegółowienia wprowadzono również obowiązek przygotowania indywidualnego programu zajęć dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Program ten nie powinien być utożsamiany z IPET.

Sprawdź także: Rytmika dla dzieci

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!