Domy i domki - scenariusz zajęć z edukacji matematycznej

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Domy i domki - scenariusz zajęć z edukacji matematycznej
3.7
7 ocen
Oceń
{

Domy i domki.

Domy i domki.


CELE OGÓLNE:
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie określonego zbioru,
- tworzenie zbiorów równolicznych.

CELE OPERACYJNE:
- prawidłowo przelicza, stosując liczebniki główne i porządkowe,
- tworzy zbiory równoliczne,
- rozumie i wykonuje polecenia n-la,
- przestrzega zasad obowiązujących w grupie.

TREŚCI PROGRAMOWE:

„Nasze Przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci; Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska; wydawnictwo MAC Edukacja 2009r.


Aktywność poznawcza

  • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13),
  • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia:

- rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego ( s.39)
- posługiwanie się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym (s.40)
Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania:
- klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej lub kilku cech wspólnych,
- porównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie (s.39)

Aktywność społeczna

  • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie zabawie i sytuacjach zadaniowych (1).

- współdziałanie podczas zabaw, (s.18)
- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie (s.17)

Aktywność ruchowa i zdrowotna

  • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (5)

- wspomaganie rozwoju ruchowego s.59

Aktywność językowa

  • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci (3)
  • Wyrabianie umiejętności poprawnej mowy:

- stosowanie w wypowiedziach prawidłowych form fleksyjnych wszystkich odmieniających się części mowy (s.26)

METODA:
słowna, oglądowa, czynna.

FORMA:

zbiorowa, indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

wiersz, sylwety domu, dzieci, tamburyno, plastikowe klocki, kartonik z daną liczbą kresek, karta pracy – „Pocięty obrazek”, ołówki, klej, ilustracje różnych domów.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:


I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Odgadnięcie przez dzieci tematu zajęć po wysłuchaniu fragmentu wiersza A. Rumińskiej „Mój dom”:

…mamy swoje domy, małe albo duże,
A przed domami ogródek i podwórze.
Bawimy się na podwórku wesoło i miło,
żeby potem w domku pięknie nam się śniło.


II. CZĘŚĆ GŁÓWNA

2. Zabawa „Kto pierwszy zamieszkał w tym miejscu?” – n-lka rozkłada sylwety domu i dzieci, które mają na swoich ubraniach różną liczbę czarnych kropek. Dzieci liczą kropki, następnie układają sylwety według liczby kropek na ubraniach – od najmniejszej do największej. Po wykonaniu zadania odpowiadają na pytanie które z dzieci zamieszkało w tym domu pierwsze, drugie, ostatnie? Dzieci odpowiadając określają płeć dziecka i kolor ubrania.

3. Zabawa ruchowa „Dzieci do domu” – dzieci poruszają się swobodnie po sali, na mocne uderzenie tamburyna i sygnał „dzieci do domu” – uczestnicy zabawy szybko siadają na dywanie.

4. „Duże i małe domy” – dzieci budują domy z plastikowych wciskanych klocków zgodnie z instrukcją n-lki:
- tyle małych domów, ile znajduje się kresek na pokazanym kartoniku,
- tyle dużych domów, aby ich liczba odpowiadała liczbie małych domów,
- dzieci tworzą ulicę małych, a za nimi dużych domów. Sprawdzają tworząc pary domów (duży i mały dom), czy rzeczywiście liczba małych domów odpowiada liczbie dużych domów.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi