Dopłaty do przedszkoli

Dopłaty do przedszkoli
Drukuj Skomentuj

W dzienniku "Rzeczpospolita" możemy przeczytać, że w roku szkolnym 2013/2014 pierwszeństwo przyjęcia dziecka do przedszkola będą miały rodziny, w których dochód na jednego członka nie przekracza 539 zł. Opłaty za przedszkola publiczne zmaleją, a już za 3 lata rodzice nie będą musieli martwić się czy dziecko zostanie przyjęte do placówki przedszkolnej.

Dopłaty do przedszkoli przewidziane są w gminach na każde dziecko w wieku od dwóch do pięciu lat, korzystające z edukacji przedszkolnej. MEN chce, aby według nowych przepisów od września 2013 r., opłata za szóstą i siódmą godzinę pobytu w przedszkolu publicznym wynosiła najwyżej złotówkę! W późniejszych latach ta kwota ma być jeszcze dokładnie ustalona.

Na dzień dzisiejszy samorządy samodzielnie finansują przedszkolną edukację, a wysokość opłat za pobyt ponad pięć gwarantowanych godzin określa rada gminy. W 73% gmin nie przekracza ona 2 zł. Z wyliczeń ministerstwa wynika, że za cztery ostatnie miesiące  2013 r. samorządy otrzymają 333 zł na każdego przedszkolaka. Docelowo w roku 2016 kwota ta ma być równa 1433 zł.

Za dwa lata przedszkola prywatne, które wprowadzą zasady odpłatności obowiązujące w przedszkolach publicznych, będą otrzymywały wyższą dotację z budżetu gminy. Wyniesie ona 100% wysokości kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu. Aby otrzymać dotację, placówki będą musiały zagwarantować bezpłatny pobyt dziecka przez pięć godzin. W imię nowych przepisów zmienią się także zasady rekrutacji. Obecnie każda gmina sama określała kryteria, co zakwestionował rzecznik praw obywatelskich w skardze do Trybunału.

Gminy określiły  je w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych i ogłosiły w styczniu. Rząd zapewnia, że za cztery lata nie zabraknie miejsc w przedszkolach, a maluchy w wieku od 3 do 5 otrzymają prawo do edukacji w przedszkolu.

 

Źródło: www.rp.pl

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi