„Dożynki” - scenariusz występu artystycznego przedszkolaków

„Dożynki” - scenariusz występu artystycznego przedszkolaków
2.5
2 oceny
Oceń

Dożynki to święto urodzaju, czas zakończenia prac w polu, ogrodzie, sadzie; to czas radości, że wszystko udało się szczęśliwie zebrać. To święto chleba; to wielkie święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu.

               
Cele:   

 

  • przybliżenie dzieciom obrzędu dożynkowego,
  • wyróżnienie okresów zbiorów plonów i zakończenia prac w ogrodzie, sadzie, polu,
  • budzenie szacunku do pracy rolników, chleba i innych płodów rolnych,
  • promowanie zdrowej żywności,
  • integracja całej społeczności przedszkolnej, rodziców,

 
Czynności przygotowawcze:

 

  • omówienie w miesiącu wrześniu tematu związanego ze zbiorami warzyw, owoców, praca rolnika,
  • zgromadzenie przez rodziców darów sadu, ogrodu i urządzenie wystawy
  • przygotowanie programu artystycznego Święta Plonów

 

Przebieg uroczystości:
 
1. Przybycie uczestników uroczystości.
3. Przywitanie dzieci przez gospodarza dożynek.
4. Występ artystyczny grupy:

„Dożynkowe zaproszenie”
 
Nad wrześniowym, jasnym niebem
Zapachniało świeżym chlebem
Najwspanialszym darem lata
Najpiękniejszą wonią lata
 
Chcemy byście radzi byli
I nasz program zobaczyli
Patrzcie jakie piękne plony wydało nam lato
Podziękujmy wszystkim za to
.

5. Piosenka do melodii „Ściernisko” Golec Orkiestra – tekst własny:

Pole, pole, łyse pole, ale mam już plan
Powolutku bez pośpiechu zaoram je sam.
Tu posieję, tam posieję – potem zbiorę plon
I przyjadę na dożynki tu, gdzie jest mój dom.

Ref.
Na Dożynki zabrać trzeba
Wieniec, ziarno, bochen chleba,
Aby potem móc świętować,
dobrze bawić się.

Pole, pole, złote pole – zbiorów nadszedł czas.
Żyto, jęczmień i pszenicę zbierze każdy z nas.


Ref.
Na Dożynki zabrać trzeba
Wieniec, ziarno, bochen chleba,
Aby potem móc świętować,
dobrze bawić się.


6. Piosenka na melodię krakowiaka i taniec:

- Dokąd jadą wozy?
- Do młyna za łąkę.
- A co wiozą w workach?
- Pszenicę na mąkę.

Młynarz mąkę miele, pięknie jak należy
Będą białe bulki, będzie chlebek świeży.


(dzieci tańczą układ krakowiaka do tej samej melodii)

7. Piosenka „Jak wiatrak pracuje” i pląs taneczny:

Stał wiatraczek na góreczce, śmigi wiatr obracał.
Kręcił śmigi na wyścigi, żwawo szła mu praca.            

 

(dzieci ustawione w czwóreczki, podają sobie prawe dłonie, kręcą się wiatraczki w  prawo)


Ref.
Tur, tur, tur, tur, tur - żwawo szła mu praca.

Dmuchał wietrzyk, dmuchał, dmuchał, bo mocy potrzeba.
Żeby z ziarna była mąka na pieczenie chleba.

 

(dzieci ustawione w czwóreczki, podają sobie lewe dłonie, kręcą się wiatraczki w lewo)


Ref.
Tur, tur, tur, tur, tur - na pieczenie chleba.

Młyn nad rzeką siadł w olszynie, a woda wesoło
Po tym młyńskim kole spływa i obraca koło.

 

(dzieci tworzą z czwóreczek – kółka i obracają się w prawo)


Ref.
Tur, tur, tur, tur, tur - i obraca koło.

Wiatr raz wieje, raz ustaje i wiatrak próżnuje.
Lepszy, lepszy już młyn wodny, bo zawsze pracuje

 

(dzieci tworzą z czwóreczek – kółka i obracają się w lewo)


Ref.
Tur, tur, tur, tur, tur - bo zawsze pracuje.

Prócz wodnego jest parowy, jest i elektryczny
Pełno w nich jest nowych maszyn i mocnych i ślicznych.

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi