Przedszkole Gminne

Przedszkole Gminne
Telefon:
577700502,577700341
Strona WWW:
https://przedszkole.dukla.eu

Lokalizacja:

Adres: Trakt Węgierski 38A, Dukla

Przedszkole Gminne

Przedszkole Gminne w Dukli to placówka nowocześnie urządzona, w której funkcjonalne wyposażenie i atrakcyjne zabawki oraz pomoce zachęcają do nauki oraz swobodnbej zabawy.

 

Przedszkole jest czynne w godzinach 6:30 - 16:00

 

Kadra

 

Kadra pedagogiczna to wysoko wykwalifikowany zespół nauczycieli, posiadający dodatkowe specjalizacje z zakresu: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii, nauczania zintegrowanego, informatyki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zajęć muzyczno-ruchowych, zajęć z etyki, zajęć z języka angielskiego.Nauczycielki systematycznie pogłębiają swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach i warsztatach. Są kreatywne i otwarte na nowości pedagogiczne, stosują ciekawe metody i formy pracy z dziećmi.

Posiłki

 

Dbamy o to żeby do każdego posiłku był dodatek owocowo-warzywny. Potrawy są przygotowywane codziennie ze świeżych produktów, dostarczanych na bieżąco. Przy układaniu jadłospisów stosuje się tzw. System dekadowy to znaczy, że przez 10 kolejnych dni nie powtarza się żaden posiłek.

Ponadto opieramy się na zasadach racjonalnego żywienia, które polega na takim doborze produktów w całodziennym jadłospisie, aby dostarczały organizmowi odpowiednią ilość składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania. Posiłki dobieramy tak by mieściły się w granicach norm pod względem kalorycznym i energetycznym czyli takich, które zawierają odpowiednią ilość białka, węglowodanów, tłuszczów, soli, minerałów i witamin.

 

Misja

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie. Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra i zła. Pełni również funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.